Rozšiřování EU

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení procesu a možnosti rozšiřování EU. Studenti identifikují základní principy rozšiřování a seznámí se s dosavadním průběhem rozšiřování EU. Na tomto základě studenti porozumí, že rozšiřování EU není jen otázkou formálních pravidel, ale i hlubších politických a historických souvislostí. Zároveň s tím se seznámí s aktuálními otázkami, které se vážou ke stávajícím či potenciálním adeptům na budoucí rozšíření.

Pomůcky

prezentace, pracovní listy (viz příloha), papíry, psací potřeby, lístečky s argumenty (viz příloha), přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žák je schopen identifikovat základní pravidla rozšiřování EU.
 • Žák si uvědomuje, že rozšiřování EU je otázkou hlubších politických a historických souvislostí.
 • Žák je schopen kriticky diskutovat problematiku rozšiřování EU.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

Úvod, krátké představení dnešního tématu

1.      Ledolamka – Čtyři rohy (5 min.)

 • Studenti se rozmístí do rohů místnosti dle svého rozhodnutí. Kdo si myslí, že by se EU měla rozšiřovat?
 1. Měla by se rozšiřovat o tyto státy: Turecko, Ukrajina.
 2. Neměla by se rozšiřovat.
 3. Měla by se rozšiřovat.
 4. Měla by se rozšířit o Srbsko a další státy Balkánského pol.
 • Každá skupina uvede důvod, proč se rozhodla pro svoji odpověď. Na konci aktivity zmíníme, že se jedná o názor, který je respektován, že každý má možnost se vyjádřit dle svého rozhodnutí. Nehodnotíme dobře či špatně.

2.      Vstupy do EU – práce ve skupinách (10 min.)

 • Rozdělíme studenty do skupin.
 • Studenti přiřazují dle zadání: K datu vstupu a popisu situace přiřaďte státy vstupující do EU. Viz Prezi a příloha (02a_Evokace_rozsireni). Seznam států a popis situace můžeme studentům rozdat nebo sledovat v Prezi.
 • Promítneme studentům mapu s rozšířením, viz Prezi.

3.      Očekávání (15 min.)

 • Rozdělíme studenty do skupiny, počet skupin by měl být nejlépe sudý. Jaká jsou očekávání spojená s rozšířením? Polovina skupin si na papír připraví očekávání spojená s rozšířením:

1) z pohledu členské země,

2) z pohledu přistupující země.

 • Co očekáváte jako stávající členové, když chtějí přistoupit další státy? Co očekáváte jako země, která chce vstoupit do EU?
 • Porovnáme a diskutujeme. V čem se liší? V čem se shodují? Jsou očekávání převážně negativní nebo pozitivní?

 4.     Předsudky a názory (20 min.)

 • Pracujeme s předsudkem. Víme, co je to předsudek? Uveďte příklad. Rozebereme příčinu předsudku. Proč vzniká předsudek?
 • Můžeme se studenty diskutovat na téma, jací jsou Němci, Angličané, Italové, Češi…
 • Postupně promítáme názory v prezentaci Prezi, viz příloha (04_Nazory_na_rozsirovani). Články můžeme rozdat. Diskutujeme, v kterých případech se jedná o předsudky a zamýšlíme se nad příčinami vzniku a jejich možnými důsledky. Zároveň si všímáme, jak se názory na rozšíření liší (místně i časově). Proč vznikají jednostranné pohledy? Jaká je příčina? Jaké mohou být důsledky?

 5.      Co skutečně přineslo rozšíření? (5 min.)

 • Učitel prezentuje skutečné dopady vstupu nových zemí do EU, viz Prezi.
 • Promítneme výsledky průzkumů veřejného mínění (viz Prezi) a diskutujeme možné příčiny názorů na rozšiřování EU.

 6.     Proces rozšiřování (10 min.)

 • Co musí splňovat stát, který chce vstoupit do EU? Studenti obdrží tabulku, kde jsou výroky týkající se podmínek vstupu do EU, a volí, zda se jedná o pravdivé, nebo nepravdivé výroky, viz příloha (06a_Tabulka_Vstup). V tabulce zaškrtávají ANO/NE.
 • Tabulku společně zkontrolujeme.
 • Studentům v Prezi promítneme budoucí rozšíření.

 7.     Argumenty (15 min.)

 • Krátce představíme situaci. Rozdělíme studenty do pěti skupin. Každá skupina obdrží sadu lístečků s argumenty, proč by dané státy, které usilují o členství, neměly být do EU přijaty. Viz příloha (07_Argumenty_proti_vstupu).
 • Skupiny své nápady zapisují a diskutují je. Souhlasíte, či nikoliv? Proč?
 • Následně každá skupina představí svá stanoviska třídě.
 • Konec této aktivity shrne učitel – uvede, že máme jistá formální pravidla, ale rovněž i politický rozměr.
 • V prezentaci Prezi promítneme mapu, která zobrazuje aktuální výhled rozšiřování EU.

8.      Pětilístek (10 min.)

 • Aktivitou Pětilístek shrneme téma rozšiřování EU. Rozdáme pracovní list (viz příloha 08_Petilistek)
 • Studenti napíší pod klíčové slovo Rozšiřování EU dvě přídavná jména, která charakterizují rozšiřování EU (jaké je, jaké by mělo, nebo nemělo být). Na třetí řádek studenti doplní tři slovesa, která popisují, co se děje v oblasti rozšiřování EU. Na čtvrtém řádku vymyslí výraz či větu (např. metaforu, přirovnání atd.) složenou ze čtyř slov, která vystihuje rozšiřování EU a jak jej vnímají. Na pátý řádek napíší synonymum nebo slovo, které vyjadřuje podstatu tématu.

 

Rozšiřování EU

__________  __________
__________  __________  __________
__________  __________  __________  __________
__________

 

 

 • Necháme studenty vytvořit pětilístky, poté vyzveme dobrovolníky k přečtení. Tato aktivita nám slouží ke stručnému tvůrčímu a individualizovanému shrnutí myšlenek a pocitů, které v nich probírané téma vyvolalo.

 9.      Čtyři rohy – zopakování (5 min.)

 • Pokud zbyde čas, je vhodné zopakovat ledolamku. Bylo vaše rozhodnutí stejné, nebo se změnilo? Proč se změnilo?
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

Evropská unie, Občanem v EU, politika, spoluprácePřiložené soubory:
02a_Evokace_rozsireni.docx  
04_Nazory_na_rozsirovani.docx  
06a_Tabulka_vstup.docx  
07_Argumenty_proti_vstupu.docx  
08_Petilistek.docx  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.