Rozvoj morálního vědomí žáků

Rozvoj morálního vědomí žáků Příručka objasňuje postupy, jak vést skupinové diskuse na témata s morálním obsahem, jak zadávat a vybírat vhodné etické problémy, jak v žácích motivovat potřebu zaujímat k nim postoje a srozumitelně je formulovat.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autor Pavel Vacek, cena 207 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Metody a formy výuky:

 • práce s problémovými situacemi
 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • práce s textem

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – ke všem pracovním textům je k dispozici popis

 

Časová náročnost aktivit:

 • do 45 minut – záleží na záměru vyučujícího

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji texty dostupné v knize
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – problematika je vysvětlená v průběhu textu knihy

 

Subjektivní hodnocení:

+ kniha je napsaná velmi čtivě

+ obsahuje velké množství problémových situací a příběhů umožňujících diskuzi

+ obsahuje odkazy na výsledky množství studií a výzkumů, se kterými je možné dál pracovat

 

Náhodně z obsahu:

 • Kapitoly z psychologie morálky
 • Kapitoly z mravní výchovy
 • Škola a výchova k hodnotám
 • Škola a její možnosti výchovy charakteru žáků


Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

kritické uvažování, odpovědnost