Shin - pravdivý příběh ze Severní Koreje

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Shin Dong-hyuk se narodil v severokorejském koncentračním táboře, ze kterého se mu po 22 letech podařilo utéct. Text popisuje jeho životní příběh. Je strukturován tak, aby bylo možné využít metody čtení s předvídáním. Příběh seznamuje žáky s existencí totalitního režimu v Severní Koreji a ukazuje některé jeho rysy.

Pomůcky

Prezentace, text a pracovní listy pro žáky (viz přílohy)

Vlastní formulace cílů

Žák na konkrétním životním příběhu demonstruje osud člověka - vězně v totalitním státě.

Na příkladu porovnává pozici politické opozice (konkrétní osoby) v demokratickém a totalitním státě.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Motivace (10 minut)

Žáci se postupně seznamují s pravidly v PowerPointové prezentaci (viz příloha COV_Shin_Prezentace). Při každém pravidle se snaží určit, pro kterou instituci nebo místo byla vytvořena či kde by šla využít. Výběr se postupně zužuje, jak se pravidla přitvrzují, až nakonec žáci určí, že se jedná o pravidla koncentračního tábora nebo vězení. Na závěr prezentace uvede učitel žáky do tématu, seznámí je se situací v Severní Koreji.

 

2. Práce s textem (20 minut)

Učitel představí Shin Dong-hyuka a seznámí žáky s jeho příběhem. Je na učiteli, zda bude příběh číst postupně sám nebo jej bude žákům po částech rozdávat a žáci si budou číst sami (viz příloha COV_Shin_Pribeh).

V obou variantách žáci pracují s přiloženým pracovním listem (viz příloha COV_Shin_Pracovni_list), který postupně vyplňují. Nejprve odhadují, jak bude příběh pokračovat, po přečtení příběhu zapíší, jak skutečně pokračoval a odpoví na přiložené otázky. Na závěr napíší své pocity a otázky.

 

3. Společné úkoly (5 minut)

A) Třída společně pojmenuje důvod, pro který byl Shin s celou svojí rodinou vězněn. Mohou se pokusit najít i jiné země, kde je nebo byla provozována podobná praxe s politickými odpůrci.

B) Jaká je pozice a role politických oponentů v demokratických státech? Žáci se snaží o porovnání, které zapisujeme na tabuli.

 

4. Závěr a reflexe (10 minut)

V závěru lekce je vhodné připomenout, pokud to již dříve nezazní, že i v naší historii je období, kdy byla politická opozice vězněna a odpovědnost za jejich jednání se přenášela na další generace.

Žáky vyzveme, aby se krátce zamysleli nad dnešní hodinou. Můžeme využít následujících otázek:

  • Co si z dnešní hodiny odnášíte?
  • Co bylo dnes pro vás nového?
  • Co vám běží hlavou, máte nějaké otázky?
Hodnocení

Formou zpětné vazby lze hodnotit vyplněný pracovní list

Míra zapojení do společných úkolů

Citlivost a vážnost přístupu k tématu


Klíčová slova

demokracie, politika, svobodaPřiložené soubory:
COV_Shin_Prezentace.ppt  
COV_Shin_Pribeh.doc  
COV_Shin_Pracovni_list.doc  Autor: Ilona Bartošková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
  • Novotný

    Novotný

    df

    20. 12. 2012 / 11:20 1355998822