Skupinové hry pro život 2

Skupinové hry pro život 2 Druhá část čtyřdílného souboru skupinových her pro mladší děti se zaměřuje na uvolňování napětí, komunikaci, učení, vztahy k okolí a všímá si kategorie „zvědavost“. U každé hry je uvedeno, pro jak staré děti (od kolika let) je vhodná, její cíle, potřebný materiál a pomůcky, detailní návod k hraní a otázky k reflexi.

Datum vydání:

 • 2008, 1. vydání

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autor Klaus W. Vopel, cena 186 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
   • Člověk a zdraví
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • práce ve skupině
 • diskuze
 • rolové hry
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – hry jsou přehledně popsány a obsahují otázky k reflexi. Knihu lze považovat za rozsáhlý soubor interaktivních her.

 

Časová náročnost aktivit:

 • hry nejsou časově omezeny

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – většinou žádné, popřípadě tužka a papír, pastelky, křídy…
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

 Subjektivní hodnocení:

+ kniha je přehledná, jednoduchá v použití

+ hry jsou vhodné jako inspirace pro vedoucí dětských skupin i pro učitele základních škol

+ hry jsou přehledně členěny do skupin (Uvolnění, Zvědavost, Učení, Komunikace, Jak dobře vycházet s druhými)

+ u každé hry je uvedeno, pro který věk je vhodná, její cíle, potřebný materiál, přehledný popis a otázky k reflexi

 

Náhodně z obsahu:

 • Uvolnění (Hadrová panenka a voják, Smích zakázán, Pudink)
 • Zvědavost (Neviditelné písmo, Zkus to uhodnout, Ztracené předměty)
 • Učení (Duhový rituál, Král školy, Děti jako učitelé)
 • Komunikace(Silné a slabé hlasy, Narozeninový rozhovor, Zdvořilé požadavky)
 • Jak dobře vycházet s druhými (Důležitý člověk, Osamělost, Špenát rozhodně ne!)


Datum publikace: 17. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Předškolní vzdělávání
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce