Spolu v domově seniorů

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Aneb "Mladí v Nizozemí se starých nestraní" - Domov důchodců v nizozemském Deventeru zdarma poskytuje pokoje těm vysokoškolským studentům, kteří se zaváží strávit nejméně 30 hodin měsíčně s jeho obyvateli – například s nimi nakupují, vaří, hrají společenské hry. Jak se žije seniorům? Obyvatelstvo stárne, jaké změny to přinese?

Pomůcky

Vytištěný článek na přečtení / promítnutý na plátno. Přichystané informace ke sdílení s žákyněmi a žáky (projektorem, na tabuli, ústně).

Vlastní formulace cílů
  • Žákyně a žáci se zamýšlí nad postavením seniorů a jejich vztahem k nim.
  • Žákyně a žáci zváží možná řešení v otázce bydlení seniorů a mezigeneračním spolužitím.
Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky


1) Článek - intro (5 min)

Přečteme studentům článek o Nizozemském spolužití seniorů se studenty. Aniž bychom se o tématu bavili, přejdeme k následné diskuzní aktivitě.

 

2) Diskuze v řadách - ano - ne (10 min)

Studenti vytvoří dvě řady A a B, stojící čelem k sobě. Kdo stojí proti sobě, vytvoří dvojici. Dvojice budou diskutovat o nápadu spolubydlení studentů se seniory. Všichni studenti v řadě A, nehledě na svůj vlastní názor, budou zastávat názor “Ano, je to skvělý nápad, protože...”, studenti řady B budou v opozici, tedy zastávají názor:  “Není to dobrý nápad, protože…”. Necháme diskutovat 3-5 min podle zapojení a koncentrace.

Ukončíme diskuzi. Následuje reflexe ve dvou kruzích - vnitřní kruh tvoří studenti A, což nyní budou diskutující a vnější kruh tvoří studenti B a pouze naslouchají a nijak do reflexe nezasahují. Studenti skupiny A uvnitř kruhu hovoří o tom, jaká pro ně diskuze v páru byla, jaké argumenty byly nejsilnější, ať již vlastní, či od partnera B. Po vyčerpání témat vyměníme skupiny, B nyní bude reflektovat ve vnitřním kruhu a skupina A jen naslouchat vně.

Následně všichni společně, nejlépe v kruhu, můžeme zreflektovat, co koho zaujalo při poslechu druhé skupiny. Případně nechat prostor i pro zhodnocení osobních názorů.

 

3) Škálování v prostoru (15 min)

Ve třídě určíme čtyři směry zastávající tvrzení (představme si graf s osami x a y, na každém konci osy je jedno tvrzení). Studenti v prostoru zaujmou to místo, které odpovídájejich názoru, současně vystihující míru všech tvrzení.Jakmile všichni studenti zaujmou své místo, oslovíme několik studentů, zda můžou popsat jejich volbu. Zaměříme se zejména na studenty v okrajových částech, protože můžou mít velmi odlišné názory, ale zjistíme některé názory i ze shluků studentů.

  • Škálování o nápadu spolubydlení seniorů se studenty:

- osa x (-) nápad mi přijde velmi zajímavý

- osa x(+) nepřijde mi vůbec zajímavý

- osa y(-)  určitě bych spolubydlení se seniory zkusil/a

- osa y (+) rozhodně bych to nezkusil/a

 

  • Škálování o bydlení seniorů v ČR: jak si myslíte, že žije většina občanů seniorského věku v ČR?

- osa x (-) v samostatné domácnosti bez závislosti na pomoci

- osa x(+) v samostatné domácnosti, závisle na pomoci

- osa y zároveň kromě možnosti bydlení pokrývá i kdo zajišťuje případnou pomoc.

- osa y(-)  rodina

- osa y (+)  instituce (LDN, dům s pečovatelskou službou případně jiné formy péče)

Pozn. Viz článek diakonie: V dotazníkovém šetření, které uskutečnila Diakonie ČCE v roce 2009, odpovědělo 75 % respondentů ve věku 65–90 let, že žijí ve vlastní domácnosti. 46 % z nich však žilo zcela osaměle. V nejnižší věkové kategorii (65–79 let) se pohybovalo samostatně bez nutné opory téměř 80 % respondentů, s věkem se však tento podíl sni- žoval (ve věku 80–89 let to bylo kolem 50 % a ve věku nad 90 let pouze něco málo přes 20 % respondentů). Ženy byly méně závislé na cizí pomoci.

 

  • Škálování o vlastní představě života v seniorském věku: Představte si sebe v seniorském věku a to, jak by vypadal vás život.

- Osy zůstávají jako v předchozím škálování (domácnost bez pomoci / s pomocí, instituce, rodina)

 

Doplňující otázky: není třeba odpovídat ne ně na škálách v prostoru (pokud by měl někdo složitější rodinou situaci, mohlo by to být citlivé téma). Můžeme nabídnout i odpovědi na škále: velmi pozitivní - velmi negativní a ať si studenti představí, kam by si stoupli pro odpověď na každou otázku.

  • Každý ať se zamyslí, jak to má ve svém životě se seniory. Jak často jste v kontaktu s lidmi seniorského věku? Jaký je váš vztah k nim? Jak žijí vaši prarodičové?

 


4) Reflexe (15 min)

Nejprve dáme prostor studentům pro sdílení pocitů z předchozích aktivit. Jaké pro ně bylo odpovídat na škálách, co je překvapilo, co bylo obtížné/snadné, atd.

Vybereme údaje ze statistik o seniorech, které studentům promítneme nebo napíšeme na tabuli. Navážeme diskuzí na údaje o stárnutí populace a otázky na studenty směřujeme k pojmenování problémů, které tento fakt s sebou přináší a k hledání možných řešení životní situace seniorů případně přístupu celé společnosti k této otázce.

 

 

Odkazy:

Články o spolubydlení seniorů se studenty:

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/mladi-v-nizozemi-se-starych-nestrani-spolu-v-domove-senioru_327328.html

http://www.invarena.cz/?p=26868

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/250514-novy-projekt-socialni-pomoci-osameli-duchodci-ubytuji-chude-studenty/


Statistiky seniorů v ČR:

http://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2015/03/18041305.pdf (strany 17-27)

https://www.diakonie.cz/res/archive/002/000299.pdf?seek=1470992304

 

Klíčová slova

kritické uvažování, osobnostní rozvoj, projevit názor

Autor: Michaela Zapletalová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.