Hodnoty a definování zákonů - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Hodnoty uznávané ve společnosti se odráží při definování zákonů. Již starověcí filozofové čerpali ve svých konceptech zákona z různých hodnot. Volba hodnot a definování zákonů jsou ovlivněny společenskými a politickými systémy.

Žáci přiřazují k základním konceptům zákona dle filosofů odpovídající pravidla.

Pomůcky

Základní koncepty zákona, Pravidla (viz příloha) - do každé skupiny 1-2 kopie

Vlastní formulace cílů

Žáci přiřadí k základním konceptům zákona odpovídající pravidla.

Žáci uvedou do souvislosti základní koncepty zákona se společenskýmim a politickými systémy.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Skupiny žáků: žáci jsou rozděleni do skupin po třech až čtyřech, každá skupina obdrží listy: Základní koncepty zákona a Pravidla, viz příloha.


Průběh: Během 10 až 15 minut žáci v rámci skupiny najdou souvislosti mezi pravidly chování a základními koncepy zákona. Skupiny si připraví výsledky písemně a stanoví si, kdo bude prezentovat práci před spolužáky. Žáci se ve skupině pokusí dohodnout na konceptu, který je jim nejbližší a nejméně blízký. Každý žák ve skupině učiní totéž sám pro sebe a porovná si s tím, na čem se dohodla skupina.
Pravidla je možné doplnit o dvě až tři vlastní, navržená členy skupiny, a dát do kontextu se základními koncepty zákona. Skupina během závěrečné prezentace upozorní na pravidla, která sama přidala.


Reflexe a závěr: Skupiny prezentují výsledky. Uvádí nejbližší a nejméně blízký koncept zákona, na kterém se shodla skupina. Každá skupina reflektuje, jaký byl průběh shody na tom či onom konceptu zákona. Ve společné diskusi řízené učitelem (nebo žákem schopným takovou diskusi řídit) diskutují žáci o volbě hodnot a definování zákonů v souvislosti s různými společenskými a politickými systémy. Každý žák si samostatně rozmyslí, zda pravidla používaná v jeho životě odpovídají volbě konceptu zákona (jeho vlastní volbě, skupinové volbě). Na toto téma žák zpracuje přehled: koncept zákona - pravidla, pokusí se vymyslet graficky velmi přehlednou formu.

Hodnocení
  • Graficky přehledný písemný výstup každého žáka: koncept zákona - pravidla.

Klíčová slova

demokracie, lidská práva, právoPřiložené soubory:
COV_Hodnoty_a_definovani_zakonu_Koncepty_a_pravidla.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.