Strategie osobnostního rozvoje

Strategie osobnostního rozvoje Metodická příručka a dva díly učebnice využívají sebepoznávací a zážitkové metody vedoucí k získání žádoucích dovedností, vědomostí a návyků žáků; pomohou žákům poznat sebe sama i způsoby, jak na svém rozvoji aktivně pracovat.

Datum vydání:

 • 2008, 2. díl 2009

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, k objednání na: http://cmg.prostejov.cz/sor, Metodická příručka 50 Kč, Strategie osobnostního rozvoje 185 Kč, 2. díl také 185 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • práce s textem
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • výtvarné techniky
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • dostatečná; další možnosti aktivit, otázky i tématu a pro navození diskuze v metodické příručce

 

Časová náročnost aktivit:

 • kapitoly v učebnicích jsou rozvrženy pro vyučovací hodinu, využití dílčích aktivit je možné.

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – různé dle aktivit v učebnici, nejčastěji ale papír a tužka
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – poměrně velké množství textu způsobující horší orientaci
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano

 

Subjektivní hodnocení:

+ návrhy otázek, úkolů a možností a dalších aktivit v metodické příručce

+ texty a příběhy ze života obsažené v učebnicích

+ náměty a úkoly v učebnicích vedoucí k lepšímu vnímání sebe sama

+ dostatečné informační zázemí v textech v učebnici

 

Náhodně z obsahu:

 • Poznávám své silné stránky
 • Zachyť „proud“ svých myšlenek
 • Využij sílu představivosti
 • Každý problém změň na příležitost
 • Využij moc cílů
 • Ujasni si, jakou cenu jsi ochotný/á zaplatit
 • Život není zkouška nanečisto

 Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce