Svět do všech předmětů: globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Svět do všech předmětů: globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia Publikace nabízí soubor 34 lekcí, které usnadní rozšíření výuky mnoha předmětů o globální rozměr (např. český jazyk, zeměpis, občanská výchova, matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk). Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Společnost pro Fair Trade, k objednání na webu www.nazemi.cz za 380 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Matematika a její aplikace
   • Člověk a příroda
   • Umění a kultura
   • Člověk a zdraví
   • Člověk a svět práce
 • průřezová témata
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • práce s textem
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • práce s tabulkami a grafy, s obrázky
 • práce s časovou osou, s mapou
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou podrobně popsané

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – většinou nakopírované přílohy obsažené přímo v knize nebo na CD, papíry, výtvarné potřeby, výjimečně jiné
 • kopírovatelné přílohy– obsahuje
 • elektronické přílohy – texty, grafické a zvukové přílohy na CD, které je součástí publikace

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne, vše je ale podrobně vysvětlené přímo v textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ přehled metod použitých v publikaci souhrnně v úvodu knihy

+ infoboxy v jednotlivých lekcích poskytujících dostatečné informační zázemí k tématu

+ množství připravených pracovních listů, textů a údajů běžně těžko dohledatelných

 

Náhodně z obsahu:

 • Žákem v etiopské škole
 • Všude na světě si děti hrají
 • Bez vody
 • Pomáhat je přeci lidské
 • Uprchlíkem ve vlastní zemi
 • Nadnárodní společnosti versus lidé


Datum publikace: 1. 4. 2009

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

globalizace, interkulturalita, kritické uvažování, lidská práva, občanská společnost, odpovědnost, udržitelný rozvoj