Svět v nákupním košíku (8 manuálů k programu globálního vzdělávání)

Svět v nákupním košíku (8 manuálů k programu globálního vzdělávání) Tematické sešity nabízejí podrobnou metodiku, pracovní listy a podkladové informace pro realizaci interaktivních dílen upozorňujících, jaký vliv má spotřební chování obyvatel Evropy a Ameriky na život obyvatel rozvojových zemí.
Jednotlivé tématické sešity:
 • Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů
 • Coca-Colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích
 • Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce
 • Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu
 • Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod
 • Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům
 • Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje
 • Jak být out a zůstat in? Skutečná cena naší image

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 

Dostupnost elektronicky:

 • Elektronicky jsou dostupné doplňující lekce pro žáky k jednotlivým tématům, po rozkliknutí konkrétního materiálu na stránkách: http://www.nazemi.cz/co-delame/globalni-rozvojove-vzdelavani/materialy-a-prirucky/-2.html

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a společnost
  • Člověk a svět práce
 • průřezová témata
  • Osovostní a sociální výchova
  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Metody a formy výuky:

 • práce s videoukázkami
 • skupinová práce
 • práce s obrázky, texty, příběhy
 • výroba různých materiálů, praktické ukázky
 • diskuze, řešení problémů globálního charakteru

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá

 

Časová náročnost aktivit:

 • různé, jednotlivé aktivity lze zařazovat odděleně: od 20 minut po několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – záleží na konkrétní lekci, seznam potřebných pomůcek všetně audiovizuální techniky je uveden při každé lekci
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – obsahuje; materiály na DVD, další doplňující lekce na internetu

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – pojmy jsou vysvětleny v textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace jsou jedinečné podrobností osvětlení jednotlivých cest zboží 

+ podrobný popis metod a forem výuky

+ aktivní zapojení žákůDatum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

globalizace, lidská práva, lokální dimenze, udržitelný rozvoj