Konflikt

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce se žáci učí rozeznávat, co je a není konflikt a jaké jsou způsoby chování při konfliktu. Uvědomí si, že řada z nás vnímá konflikt pouze negativním způsobem a že máme mnohdy tendenci řešit konflikty stereotypně, i když nevhodně.

Práce probíhá ve skupinách či individuálně, zásadní je zde reflexe v podobě učitelem řízené diskuse.

Pomůcky
 1. Pracovní list Je tohle konflikt? a Co se děje během konfliktu? - viz přílohy
 2. Obrázky s různými typy lidské interakce - zejména běžné konfliktní situace
 3. Alternativa: Magnetická tabule či šňůra a kolíčky na prádlo (viz obrázková varianta)
Vlastní formulace cílů
 • Žáci vyloží pojem konflikt.
 • Žáci rozliší, co je a co není konflikt.
 • Žáci vyhodnotí způsoby chování lidí během konfliktní situace a popíší stereotypy při řešení konfliktů.
Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Motivace:

Představme si dva lidi v rozepři. Sedí u stolu proti sobě, obličeje spíše rozezlené, vlasy zježené, vypadají jako divoká zvířata. Za chvíli by pravděpodobně došlo i k fyzickému násilí. Pokud si v životě stojíme za vlastními zájmy, názory a hodnotami, občas se dostaneme do konfliktu. Abychom konflikt mohli vyřešit, musíme být schopni a ochotni se dohodnout.

Sdílíme jednu komunitu - naši planetu, rodinu, školu. Jsme vzájemně závislí a konfliktní situace a jejich řešení se musí řídit společnými principy a pravidly. Konflikt jako takový není nic špatného. Vhodné řešení konfliktu může vést k harmonii a ponaučení, zatímco pokus potlačit konflikt autoritářskými způsoby nebo pokus o nespravedlivé vyřešení může vyústit až k narušení komunity. Řešení konfliktu je dovedností, kterou se můžeme naučit.

Poznámka: Slovo konflikt pochází z latinského conflictus, což znamená "srážka".

 

 

2. Aktivita "Je tohle konflikt?" - varianta textová

Příprava pomůcek: Učitel připraví pracovní list "Je tohle konflikt?" a "Co se děje během konfliktu?" pro každého žáka (viz přílohy).

Průběh: Žáci samostatně vyplní pracovní listy. Zda učitel povolí diskusi se spolužáky již během vyplňování pracovních listů, je pouze na jeho uvážení.

Závěr a reflexe: V aktivitě jde především o vymezení pojmu konflikt. Vhodné je odstranit častý stereotyp, že konflikt je něco ryze negativního. Je potřeba se zaměřit na způsoby chování běhěm konfliktu. Učitel vede s žáky řízenou diskusi nad pracovními listy.

Příklady otázek:

 • Co si představujete při vyslovení slova "konflikt"? (Můžete využít symboliku nebo barvy.)
 • Jaké jsou základní shodné rysy u různých druhů konfliktů?
 • Jaké máte z konfliktů pocity?
 • Myslíte si, že konflikty pomáhají nebo ubližují (jak je to u vás konkrétně)? Proč?
 • Popište konflikt, který jste zažili, a užitečnou zkušenost, kterou jste si z něj odnesli.

 

 

3. Aktivita "Je tohle konflikt?" - varianta obrázková

Příprava pomůcek: Učitel vyzve žáky, aby našli v časopisech obrázky, na kterých dochází k interakci mezi lidmi. Zároveň může připravit obrázky i on sám. Ideálně by sada obrázků měla obsahovat tyto typy interakcí:

 • většina obrázků ukazuje lidi v běžných konfliktních situacích
 • část obrázků ukazuje lidi v méně obvyklých konfliktech - zde ani nemusí být jasné, zda se o konflikt jedná, například lidé různých etnických skupin při rozhovoru
 • část obrázků neukazuje žádný konflikt - tyto obrázky mohou ukazovat spolupráci, péči, ...

Průběh aktivity: Učitel rozdělí žáky do skupin, každé skupině přidělí obrázky a žáci dostanou za úkol analyzovat obrázek a rozhodnout, co je a není konflikt. Každá skupina by měla uspořádat obrázky podle stupně zobrazení konfliktní situace, tj. od obrázku, který nejzřetelněji zobrazuje konflikt, až po ten obrázek, který konflikt zobrazuje nejméně (skupina položí obrázky volně na lavice či podlahu nebo zavěsí na magnet, tabuli či na šňůru s kolíčky na prádlo). Skupina zvolí svého mluvčího, který pak ostatním objasní, jak skupina postupovala při tvorbě "konfliktní hierarchie".

Závěr a reflexe: Žáci by v závěru aktivity měli umět rozpoznat a pojmenovat konfliktní situace. V rámci společné diskuse proberou s učitelem způsob, jakým skupiny došly k uspořádání obrázků - je možné, že zde nalezneme konfliktní situace a jejich řešení.

Příklady otázek:

 • Vznikly nějaké obtíže, když jste se rozhodovali, zda obrázek určuje konfliktní situaci?
 • Podle kterých kritérií jste vyhodnocovali, zda se jedná či nejedná o konflikt?
 • Pokud ve skupině došlo k neshodám při posuzování obrázků, jak jste situaci řešili?
 • Jak jste se cítili, když jste nesouhlasili s rozhodnutím většiny?
 • Jaký jste měli pocit, když jste souhlasili s většinou, ale někdo jiný nesouhlasil?
Hodnocení
 1. Zpracování pracovních listů Je tohle konflikt? a Co se děje během konfliktu?, do kterých je možno vepsat další poznámky
 2. Seřazení obrázků týkajících se konfliktních a nekonfliktních situací - možno nechat vyvěšeno ve třídě s krátkými popisky

Klíčová slova

interkulturalita, osobnostní rozvoj, projevit názorPřiložené soubory:
COV_Konflikt_Je_tohle_konflikt.doc  
COV_Konflikt_Co_se_deje_behem_konfliktu.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, na základě Konflikt a komunikace (Open Society Institute, 1995)


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Jméno

  Jméno

  MV

  1. 3. 2024 / 11:11 1709287889
 • Jméno

  Jméno

  Jitka Heinischová

  21. 2. 2024 / 21:26 1708547207
 • Martina Röhlichová

  Martina Röhlichová

  Petro, to jste mě moc potěšila! Jsem ráda, že materiál někdo vyzkoušel, a hlavně že se Vám osvědčil!
  Děkuji.

  11. 1. 2012 / 14:10 1326287411
 • Petra Slámová

  Petra Slámová

  Hodinu jsem vyzkoušela v 7.ročníku, jsem s ní moc spokojená a myslím si, že žáci také. Ve finále jsme vše, co jsme udělali, zanesli na flip s tématem "konflikt". Žáci diskutovali rádi a v následném testu, jsem zjistila, že hodina byla vskutku přínosná. Děkuji.

  10. 1. 2012 / 18:15 1326215706