Ty + já = kamarádi

Ty + já = kamarádi Hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu. Cílem textu je zlepšení vztahů mezi příslušníky jednotlivých ras a národností žijících na území naší republiky prostřednictvím informací pro děti a o dětech samotných, jejich rodinách, vnímání a vidění věcí a o dění kolem nich.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo ISV nakladatelství, autorky J. H. Čermáková, D. Rabiňáková, H. Stöhrová, T. Šišková, cena 150 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Multikulturní výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • samostatná práce
 • hry
 • hraní rolí, simulace
 • výtvarné techniky, práce s obrazovým materiálem

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – téma je podrobně uvedeno v začátku publikace, navíc každá kapitola obsahuje v začátku odstavce cíl, infrmace pro děti a informace pro učitele; každá hra je podrobně rozepsána včetně otázek na závěr

 

Časová náročnost aktivit:

 • 5 – 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – žádné / papíry, pastelky a další (někdy přiložené v knize)
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ aktivity jsou adekvátně jednoduché k cílové skupině ve věku 7 – 9 let

+ zásobník her, aktivit, říkanek a pohádek z různého kulturního prostředí umožňující ukázat a okomentovat odlišnosti a najít společné prvky

 

Náhodně z obsahu:

 • Multikulturní výchova
 • Jak s programem pracovat
 • Náš je svět
 • Rodina
 • Škola, zaměstnání, povinnosti


Datum publikace: 1. 4. 2003

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 1. stupeň


Klíčová slova

identita, interkulturalita