Učíme (se) komunikovat

Učíme (se) komunikovat Tato publikace se zaměřuje na nástroje výuky komunikace, zejména jako součásti obsahu všeobecného vzdělání na základních a středních školách. Obsahuje poznámky k didaktice komunikace a je zásobníkem metod a technik, které mají potenciál učit různým komunikačním dovednostem.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo občanské sdružení Aisis, autor Josef Valenta, cena 269 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
   • Jazyk a jazyková komunikace
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • práce s textem
 • práce s obrázky
 • hry s rolemi
 • situační hry
 • samostatná práce
 • diskuze
 • techniky ke zdokonalení vnímání
 • sebereflexivní techniky
 • výtvarné techniky ...

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou popsány a obsahují možnosti reflexe

 

Časová náročnost aktivit:

 • 10 – 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – často žádné
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – horší
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – vysvětlení pojmů je součástí textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ dostatečné teoretické zázemí k tématu komunikace

+ velké množstvích vzorových aktivit včetně jejich následné reflexe

- nepříliš přehledné členění textu, aktivity je nutné cíleně hledat

- aktivity neobsahují přehledně vypsané pomůcky, časovou náročnost, početnost skupiny a jiné

 

Náhodně z obsahu:

 • Komunikace jako prostředek i téma osobnostní a sociální výchovy
 • Mýty kolem výuky komunikace a rizika z nich vyplývající
 • Hlavní metody výuky komunikace
 • Témata a příklady k nim vhodných (typů) technik


Datum publikace: 1. 4. 2005

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

kritické uvažování, osobnostní rozvoj, projevit názor