Učíme se spolupráci spoluprací 2

Učíme se spolupráci spoluprací 2 Soubor námětů a materiálů navazující na knížku Učíme (se) spolupráci spoluprací. Jedná se o praktické výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých, vše přehledně v šanonu A4.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo občanské sdružení Aisis, autorka Hana Kasíková, cena 390 Kč 

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Matematika a její aplikace
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • hry
 • diskuze
 • problémové učení
 • myšlenkové mapy
 • soutěž

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – aktivity jsou podrobně popsány, často obsahují i návod k reflexi

 

Časová náročnost aktivit:

 • od několikaminutových po celohodinové

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – záleží na konkrétní aktivitě
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje – vše je v šanonu na volných listech A4
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ praktický zásobník aktivit podporujících týmovou práci, díky uspořádání v šanonu je možné doplňovat i metody vlastní, vytáhnout si jen jednu konkrétní pro danou příležitost

+ několik kompletně rozepsaných kooperativních lekcí vycházejících ze skutečných zkušeností na českých školách

+ kopírovatelné hodnotící listy, diplomy...

 

Náhodně z obsahu:

 • Plánování učitele
 • Aktivity
 • Kooperativní lekce
 • Učební materiály
 • Učitelské týmy


Datum publikace: 1. 4. 2007

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce