Veřejná politika

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Co znamená pojem veřejná politika, struktura obce a obecního úřadu.

Pomůcky

flipchart, fixy (nebo tabule, křídy), pracovní list, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, denní tisk, nůžky

Vlastní formulace cílů

Žáci popíší, co je veřejný problém, a posoudí možnosti jeho řešení.

Žáci vyjmenují některé veřejné problémy v České republice a analyzují možnosti jejiche řešení.

Žáci respektují zásady kritického myšlení.

Časový rozsah
2-3x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita č. 1 : Veřejný problém

 

 1. Nejprve žákům vysvětlíme (připomeneme) pravidla Brainstormingu.
 2. Žákům položíme otázku Co podle vás označuje pojem veřejný problém? Všechny odpovědi zapisujeme na flipchart (tabuli).
 3. Po ukončení aktivity vedeme řízenou diskuzi o jednotlivých nápadech. Nyní mohou žáci příspěvky hodnotit a revidovat.
 4. Vyzveme žáky, aby v několika větách shrnuli to, co je podle nich veřejný problém. Vedeme je ke vzájemnému konsenzu.
 5. Na závěr žáky vyzveme, aby zjistili význam slov „veřejný“ a „problém“ ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost a porovnali jej s vlatní definicí.

 

Aktivita č. 2 : Denní tisk

 

1. Rozdělíme žáky do čtyřčlenných skupin a vyzveme je, aby určili své zapisovatele a mluvčí.

2. Žákům rozdáme denní tisk. Každá skupina by měla pracovat s novinami stejného názvu a stejného vydání, případně s různými deníky téhož data.

3. Jejich úkolem bude zběžně prolistovat noviny a vystříhat tři články z různých oblastí týkajících se nějakého veřejného problému (ze světa, z jejich regionu, z kultury nebo ekonomiky) a tři články, které nejsou zaměřeny na veřejný problém. Vybrané texty si pozorně přečtou a zapíší si argumenty, kterými budou obhajovat zařazení článků do dvou vyčleněných skupin.

4. Vyzveme mluvčí skupin, aby postupně prezentovali výsledky své práce, a moderujeme diskuzi názorů ostatních skupin.

 

Aktivita č. 3 : Kdo je zodpovědný?

 

 1. Žáci se zamýšlejí nad otázkou Kdo je zodpovědný za řešení veřejných problémů? Řídíme diskuzi tak, abychom žáky přivedli ke konstatování, že veřejné problémy jsou řešeny podle svého rozsahu na několika úrovních – obecní, krajké, státní či mezinárodní.
 2. Pomocí Pracovního listu pro žáky seznámíme žáky s volenými a odbornými orgány obce. Žáci vyhledají na internetu všechny informace, které mají být doplněny do pracovního listu.
 3. Vyzveme žáky, aby se vrátili ke třem vybraným problémům z denního tisku a znovu si přečetli článek z regionální oblasti.
 • Kdo je zodpovědný za řešení takového problému?
 • Zabýval se již někdo jeho řešením? S jakými výsledky?

 

Aktivita č.4: Věc veřejná – věc lhostejná?

 

 1. Na závěr žákům položíme otázku: Jakým způsobem se mohou občané ČR podílet na řešení veřejného problému?
 2. Křídou vedeme středem učebny čáru, která symbolizuje neutrální půdu. Vpravo je území souhlasu, vlevo nesouhlasu.

Úkolem žáků je rozmístit se po učebně podle stanoviska k otázce Je v České republice věc veřejná věcí lhostejnou, resp. mají občané vůli a zájem podílet se na řešení veřejných problémů?

Uveďte konkrétní případy ze života v ČR, které použijete k argumentaci vašeho postoje.

Během řízení diskuze mohou žáci měnit své pozice – stanoviska – k daným otázkám.

Hodnocení

pracovní list


Klíčová slova

lokální dimenze, občanská společnost, participace, projevit názor, veřejné institucePřiložené soubory:
COV_Verejna_politika_Verejny_problem_pracovni_list_1.doc  Autor: Jitka Požárová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.