Vnímání – předsudky a stereotypy

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci se seznámí na základě prezentace a zadaného úkolu s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme při hodnocení a vnímání druhých lidí – první dojem, předsudky, haló efekt, projekce, stereotypy apod. Pochopí provázanost stereotypů a předsudků a uvědomí si, jak chyby ve vnímání druhých mohou vést ke zjednodušenému a nespravedlivému pohledu na určitou sociální skupinu.

Pomůcky

Prezentace – Osobnosti, papír, psací potřeby

Vlastní formulace cílů

Žák se seznámí s "předsudky" a "stereotypy", uvědomuje si nebezpečí užívání těchto pojmů v praxi. Každý žák by měl být schopen uvést konkrétní příklad předsudku a stereotypu.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

1. Motivace:

Aktivita – Lovec lidí (viz. Pracovní list): Každý žák obdrží pracovní list. V časovém limitu, který určí učitel, musí nalézt „odpovědi na otázky“ a vše si poznamenat do tabulky.

 

 

2. Aktivita:

 

Sestav si svůj pracovní tým, jehož úkolem bude let do vesmíru a především prozkoumání planety, která je momentálně nejvíce podobná Zemi, Kepler – 452b.

 • Učitel pustí žákům připravenou prezentaci. Cílem je vybrání a sestavení fiktivního pracovního týmu. Žáci vybírají z nabízených osobností, o nichž však nemají žádné informace. Musí si tedy vybrat na základě prvního dojmu.
 • Žáci mohou sdělit ostatním, jaká měli kritéria při výběru. Zda se jim úkol zdál těžký a zdůvodnit proč.
 • Poté, co má každý žák sestavený svůj vlastní tým, se odkrývají informace o osobnostech.
 • Žáci zjistí, že vlivem prvního dojmu, který souvisí pouze s vizuálním vnímáním a vlivem nedostatku informací, si vybrali i „nežádoucí“ osobnosti.

Učitel vysvětlí pojmy na konci prezentace, resp. chyby ve vnímání, s nimiž je možné se setkat.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Další námět: Pozornost můžeme věnovat pojmům „předsudek“ a „stereotyp“. Učitel vysvětlí nebezpečnost tohoto jevu. Žáci se mohou pokusit o definici pojmu. Společně si pojem zapíší.

 • Definice – Předsudek = můžeme charakterizovat jako předpojatý postoj. Jedná se o předem zformovaný a fixovaný postoj, předcházející vlastnímu poznání, k nějakému objektu (člověku, skupině, etniku, národu, ale i problému či situaci). Předsudek předem přisuzuje lidem určité vlastnosti, aniž bychom je znali.
 • Definice – Stereotyp = zjednodušený úsudek, který bývá velmi často propojen s emocí. Jeho podstatou je hotová myšlenka, která se nezakládá na údajích, ale spíše na historkách (co je o tom či onom tradováno, co se říká apod.). Jde o představy o typickém příslušníkovi dané skupiny. Člověk takovým představám věří, aniž by si skutečnost ověřil. Stereotypy zjednodušují a generalizují určité vlastnosti a charakteristiky.

 

 

3. Aktivita:

Říká se o nich….(cvičení na stereotypy)

Cílem aktivity je doplnění národností do následujících přirovnání.

Žáci mohou pracovat ve dvojicích. 

 • Pít jako …………….                                   Být šik jako ……………………….
 • Pracovitý jako ………………….                     Dřít jako ………………………….
 • Klidný jako ……………………….                     Rozcházet se jako ………………………..
 • Lakomý jako ……………………                      Jezdit s tím jako …………………………..
 • Zima jako ………………………                        Bludný …………………………..

(Pokud mají žáci problémy, může učitel pomoci následující nabídkou národností: Ital – Japonec – Rusko – Bulhar – Dán – Angličan – Skot – Maďar – Francouz – Holanďan)       

Řešení:

Pít jako Dán. Pracovitý jako Japonec. Klidný jako Angličan. Lakomý jako Skot. Zima jako v Rusku. Být šik jako Francouz. Dřít jako Bulhar. Rozcházet se jako Ital. Jezdit s tím jako Maďar. Bludný Holanďan. 

 • Znáte nějaké přísloví na Čecha? – například: „Co Čech to muzikant.“

Jednotlivé stereotypy můžeme podrobit diskuzi – Kde se takový stereotyp vzal? Proč se to o této národnosti říká? Pokuste se napsat 3 charakteristické vlastnosti pro zmíněné národnosti (aneb Jací podle vás jsou….) Znáte jiný příklad stereotypu? Kdo „vytváří“ stereotypy (Kdo se z velké části podílí na tvorbě stereotypů)? – vliv médií

Další otázky k rozboru:

Proti komu mohou mít lidé předsudky? Mohou být předsudky a stereotypy prospěšné? Jak? Čím? Mohou být naopak nebezpečné? Kdy a proč?

Stalo se vám, že i vy jste někdy podlehli předsudkům a stereotypům? Jakým? Jak to dnes vnímáte?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Reflexe:

Krátká úvaha – Jak (ne)snadné je podlehnout předsudkům. (Možné ve formě domácí práce.)

Hodnocení

krátká úvaha, doplňování stereotypů


Klíčová slova

kritické uvažování, projevit názorPřiložené soubory:
Vnimani_Lovec_lidi.docx  
Vnimani_Osobnosti.pptx  Autor: Petra Slámová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Jméno

  Jméno

  jitka Heinischová

  18. 3. 2024 / 16:40 1710776402
 • da

  da

  dasd

  4. 12. 2023 / 15:26 1701699977