Vytvoření atmosféry ve třídě 1 - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Aktivita je vhodná pro žáky všech věkových kategorií a typů škol (ZŠ, SOŠ, Gym).

V průběhu aktivity žáci poznávají sebe sama i druhé, což umožňuje lepší fungování skupiny, navozuje lepší možnosti pro spolupráci, vzájemný respekt. Posilováním sebeúcty zároveň umožňujeme rozvíjet úctu k druhým.

Pomůcky

Sada karet, které tvoří páry

Kopie erbu (pro každého žáka), velký erb pro skupinu lze dle předlohy nakreslit - větší papír, fixy

Vlastní formulace cílů
  • Žáci se vzájemně poznávají, spolupracují ve skupině bezpečným způsobem (aktivita Karetní páry)
  • Žáci posilují sebeúctu, jednotlivci se vzájemně poznávají, uvědomují si pozitivní stránky svých osobností (aktivita Erby)
Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

 

Motivace: Aktivity uvedené v lekci se soustředí na vytvoření či obnovení atmosféry ve třídě, kdy se žáci cítí dobře a bezpečně. To jsou základní požadavky podporující efektivitu vzdělávání. Každé rušení poutá pozornost a stojí hodně času a energie. Aktivity žákům pomáhají vytvářet funkční mikrospolečnost tím, že poznají své spolužáky, domluví se na pravidlech platných pro skupinu, sdílejí osobní zkušenosti s ostatními a budují sebeúctu, definují vlastní identitu v rámci skupiny a spolupracují s ostatními. Vytvořená pravidla musí platit stejně pro všechny, to znamená „Od ostatních mohu očekávat totéž, co ostatní očekávají ode mne". Žáci si musí být tohoto vědomi. Každý žák je individualita, přispívá tedy komunitě něčím jedinečným a zvláštním. S každým žákem je nutné jednat s respektem a zájmem.Uvedené aktivity jsou vhodné pro mladší i starší žáky, úroveň uvažování se však bude lišit.

 

Aktivita "Karetní páry"

Průběh: Učitel rozdá náhodně karty a požádá žáky, aby vyhledali druhou část do páru. Lze zadat některá omezení, například žáci nesmějí při vyhledávání mluvit, záleží na vyspělosti skupiny. Jakmile jsou páry spolu, mají žáci za úkol zjistit o sobě vzájemně několik informací a záleží na tom, jestli se již vzájemně znají či nikoliv - základní je jméno, kde žijí, dále možno zjistit něco o rodině, oblíbené záležitosti (barva, sport, zvíře). Učitel již na začátku aktivity vysvětlí, že v závěru dojde k vzájemnému představování před celou třídou, každý žák si tedy sám volí, kolik toho o sobě druhému sdělí. V rámci celé třídy pak každý žák představí svého partnera z dvojice. Je vhodné, aby žáci při představování partnera seděli v kruhu, řeknou také, co jim o jejich partnerovi připadalo zajímavé, co bylo pro ně nové.

Náměty pro sadu párových karet: karty mohou obsahovat nápisy či obrázky záleží na tom, s jakou skupinou pracujeme.

Příklady dvojic: růže - trn, den -noc, světlo -tma, sůl - pepř, pero - papír, atd. (viz příloha)

 

 

Aktivita "Erby"

Průběh: Třída je rozdělena do skupin maximálně po pěti žácích. K rozdělení využijeme losovátka (kartičky vlastní výroby z různými znaky, které umožňují žáky rozdělit do skupin - počet žáků dle potřeby) nebo rozdáme karty pro vytvoření skupin (analogie první aktivity, kde jsme použili karetní páry), můžeme tvořit skupiny kejklířů, houslistů, skupiny podle barev, květin, ... dle výběru učitele. Každou skupinu ještě pro jednoduchost označíme písmeny podle abecedy A, B, C, D, ... Každý žák obdrží nákres erbu - ten je rozdělen do čtyř částí (části již mohou být vystřižené a po ukončení individuální práce je možno je nalepit na společný erb.

Individuální příprava (promyslete si odpovědi na otázky):

  • Jak vnímáte sebe sama?
  • Co potřebujete (co byste rádi získali, co vám chybí)?
  • Co jste schopni udělat pro druhé?
  • Z čeho máte ve svém životě radost?

Každý žák si sám promyslí odpovědi na otázky a dále má za úkol nakreslit nebo vybrat symbol či barvu pro každou odpvěď a vytvořit tak čtyři části svého erbu.Následuje práce ve skupině, kdy každý vysvětlí své symboly a nalepí své díly na společný erb (učitel přidělí každou z otázek příslušné části erbu. Žáci ve skupině se pak pokusí najít společný symbol (střed erbu), motto svých myšlenek (horní stuha nad erbem) a název skupiny (dolní stuha). Skupinové erby jsou nakonec prezentovány před třídou a vystaveny v učebně.

Alternativa: Protože může být obtížné nalézt symboliku pro odpovědi na uvedené čtyři otázky, je možné, aby si učitel obměnil otázky dle potřeby nebo je možné pracovat tak, že každý žák vytváří svůj vlastní erb pouze pomocí barev (stačí pastelky), motivován například otázkami „jak se dnes cítíte?", jak se cítíte ve školním prostředí" apod.). Jednotlivé erby jsou pak prezentovány v rámci třídy.

Závěr a reflexe: v obou aktivitách je potřeba pečlivě sledovat situaci ve třídě, dbát na vytváření bezpečného prostředí. Záleží na skladbě skupiny, do jaké hloubky sebepoznávání a vzájemného poznávání je možno jít.

 

Hodnocení

Aktivity slouží ke stmelení skupiny, ke vzájemnému poznávání a sebepoznávání.


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, projevit názorPřiložené soubory:
COV_Vytvoreni_atmosfery_ve_tride_1_Erb.doc  
COV_Vytvoreni_atmosfery_ve_tride_1_Sada_karetnich_paru.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.