Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí Nová metodická příručka pro učitele středních škol, jejímž cílem je přinést nové prvky do  environmentální výuky.

V této publikaci najdete několik možností, jak se podílet na rozhodování o věcech veřejného zájmu a jak se dozvědět více o tom, jak je spravována obec, ve které žijete.

V jednotlivých kapitolách najdete jednak list pro pedagogy, rozdělený na teoretickou část a část praktickou. Teoretická část obsahuje seznámení s problematikou jako je např. svobodný přístup k  nformacím, místní referendum nebo sdružování občanů.

V praktické části pak najdete detailní popis toho, jak vést jednu lekci věnovanou vždy konkrétnímu nácviku. V kapitole věnované informacím se studenty můžete sepsat žádost o informace a poslat ji vybranému úřadu, v kapitole věnované obcím zase můžete zkusit vytipovat, jaké nedostatky v obci studenti vnímají a oslovit zastupitele, aby se pokusili najít řešení.

Každá kapitola je doplněna přehlednými grafy, které můžete využít při vysvětlování látky studentům.

Listy pro učitele jsou doplněny listy pro studenty, které obsahují krátké shrnutí problematiky a zadání pro samostatnou práci doma. Navíc jsme publikaci doplnili komiksy.

http://partnerstvi.law.muni.cz/publikace.phpDatum publikace: 4. 5. 2014

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Střední školy


Klíčová slova

lokální dimenze, právo, udržitelný rozvojPřiložené soubory:
publikace-ochrana_zivotniho_prostredi.pdf