Základy mediální výchovy – Rozumět médiím

Základy mediální výchovy – Rozumět médiím Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti. Kniha je určena pedagogům na 2. stupni ZŠ, SŠ a na všech typech gymnázií, vysokoškolským pedagogům, studentům pedagogiky a mediálních oborů na VŠ.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autoři Marek Mičienka a Jan Jirák, cena 415 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Člověk a společnost
   • Informační a komunikační technologie
   • Člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
   • Člověk a svět práce
   • Matematika a její aplikace
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Multikulturní výchova, Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • práce s obrázky a videem
 • kritické myšlení, argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • průzkum
 • vyhledávání informací

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně cílů, vazeb na RVP, délky a použitých metod práce a pomůcek

 

Časová náročnost aktivit:

 • nejčastěji 45 minut (někdy více)

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy připravené v příručce k okopírování, papíry, tužky
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – ke knize vyšlo CD, webové stránky, na kterých má být k dispozici, nejsou momentálně funkční

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano – v rámci kapitol i shrnující na konci knihy (definice pojmů jsou zpracované velmi srozumitelně)

 

Subjektivní hodnocení:

+ ke každé kapitole je připraveno mnoho kopírovatelných pracovních listů pro žáky a doplňující informace pro učitele bez potřeby úprav

+ aktivity jsou pestré a pro žáky atraktivně zpracované a připravené (pracuje se s konkrétním televizním programem, reklamou, doplňovačkami, tabulkami, …)

+ není nutné dodržovat návaznost kapitol, aktivity umožňují využití v různých předmětech (např. s cílem uspořádání projektu k průřezovému tématu mediální výchova)

 

Náhodně z obsahu:

 • Jak pracovat s příručkou
 • Masová média (Médium je…; Dva všední dny; Děti a televize; Mediální seznamka)
 • Stereotypy v médiích (Dva světy; Kdo to psal?; Očernění; Babičky v reklamě)
 • Média a politika (Reklama na politika; Jsou zprávy objektivní?; Plakát a propaganda)
 • Reklama (Jak nás dostává; Nevaž se, odvaž se; Jak prodat myšlenku; Maminka vždy ví; Přepište scénář)
 • Mediální slovníček


Datum publikace: 1. 4. 2007

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

mediální gramotnost