Zážitkové výukové programy

Zážitkové výukové programy Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Učitelé často nemají zkušenosti s uváděním náročnějších her a instruktoři zážitkových akcí nejsou zvyklí vkládat do her výukové elementy. Tato publikace poskytuje inspiraci oběma skupinám. Uváděné programy jsou značně rozmanité – od spíše výukových přes diskusní až po primárně prožitkové programy určené k zamyšlení se nad vlastním životem.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Nakladatelství Portál, autor Radek Pelánek, 207 Kč

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a spoečnost
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a příroda
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech
   • Environmentální výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • zážitková výuka
 • diskuze
 • hraní rolí
 • samostatná práce
 • práce s textem
 • přednáška
 • skupinová práce

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou detailně popsány, každá kapitola obsahuje uvedení do tématu

 

Časová náročnost aktivit:

 • délka programů od dvou po několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – detailně rozepsány u jednotlivých aktivit v publikaci (velmi často dataprojektor, notebook, reproduktory ...)
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – na konci každé aktivity odkaz k doprovodným materiálům (http://radekpelanek.cz)

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá, vše je přehledně a detailně popsáno
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace detailně popisuje tvorbu a postup při používání aktivit, nabízí cesty k vatvoření vlastního zážitkově-vzdělávacího programu

+ komplexně zpracované aktivity

+ doprovodné materiály na webu jsou přehledné a plně doplňují aktivity v publikaci

+ poznámky, připomínky a varování k aktivitám vycházející z jejich opakovaného uskutečnění v praxi

 

Náhodně z obsahu:

 • Stav světa
 • Dvacet let
 • Zeď
 • Příběh Rwanda
 • Labyrint světa
 • Tragédie obecní pastviny
 • Distribuce nápojů


Datum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

demokracie, globalizace, kritické uvažování, mezinárodní vztahy, odpovědnost, projevit názor