Život v demokracii: Učební plány VDO/VLP pro druhý stupeň ZŠ

Život v demokracii: Učební plány VDO/VLP pro druhý stupeň ZŠ Život v demokracii: Učební plány VDO/VLP pro druhý stupeň základních škol je určený nejen učitelům, ale i redaktorům a tvůrcům dalších učebních materiálů. Obsahuje devět učebních lekcí rozdělených po čtyřech vyučovacích hodinách. Plány jednotlivých hodin obsahují postupné pokyny včetně materiálů pro žáky a pracovních informací pro učitele. Učební programy pokryjí téměř celý celý školní rok jak pro vyšší ročníky základních škol, tak pro mladší ročníky středních škol.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo Centrum občanského vzdělávání, publikaci je možné zdarma objednat nebo stáhnout na www.obcanskevzdelavani.cz.

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
  • Člověk a společnost
  • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova demokratického občana
  • Multikulturní výchova
  • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • hraní rolí
 • kvíz
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • výzkum

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně návodných otázek podporujících diskuzi, obsahují výukové cíle, úkoly pro žáky, použité metody práce a pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut, kompletní lekce je tvořena čtyřmi vyučovacími hodinami

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy připravené na okopírování, papíry, tužky
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – je v omezené míře součástí textů

 

Subjektivní hodnocení:

+ kopírovatelné pracovní listy pro žáky a doplňující informace pro učitele bez potřeby úprav

+ všechny lekce mohou poskytnout kompletní náplň na jeden školní rok, zároveň je možné je využívat flexibilně dle potřeby (každá tvoří uzavřený celek)

+ přehledné zpracování textu s tabulkami poskytujícími přehled o obsahu jednotlivých lekcí

 

Náhodně z obsahu:

 • Jednotlivec a komunita (Stereotypy a předsudky; Rovnost; Rozmanitost a pluralismus; Konflikt)
 • Převzetí odpovědnosti (Práva, svobody a povinnosti; Odpovědnost)
 • Participace (Třídní časopis)
 • Moc a autorita (Pravidla a zákony; Vláda a politika) 

 

Ke stažení zde:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikaceDatum publikace: 30. 10. 2012

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, odpovědnost, participace, právo, spolupráce, svoboda