Lidská práva - Aktivity pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu aktivit se žáci soustředí na lidská práva. Pochopí , že člověk je součástí světa a v rámci vývoje Země je jen malým článkem a že všichni lidé mají společný původ. Žáci se snaží dát lidským právům priority, tj. pokouší se vyhodnotit, která lidská práva lze považovat za zcela základní. Poznají, že některá lidská práva jsou implicitně zahrnuta v jiných.

Pomůcky
  • Provázek, který se nekroutí, nebo papírový pruh dlouhý 4,5 metru a 7 metrů - aktivita Provazy
  • Barevné tužky, fixy, archy papíru k vylepení na zeď - aktivity Strom lidských práv, Let balónem
  • Pracovní materiál pro aktivitu Let balónem (Seznam práv)
  • V lekci s názvem „Lidská práva, řešení konfliktu" naleznete další přílohy týkající se lidských práv
Vlastní formulace cílů
  • Žáci vysvětlí, co jsou to lidská práva, uvedou, kde najdeme lidská práva sepsaná, popíší, jakým způsobem je zajištěno dodržování lidských práv.
  • Žáci jmenují lidská práva.
  • Žáci zdůvodní, proč by měla být lidská práva nezcizitelná.
  • Žáci objasní, jak souvisí zrušení lidských práv s nastolením diktatury.
Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

 

Aktivita "Provazy"

Poznámka pro učitele: aktivita klade důraz na učitele, na jeho výklad

Průběh: Učitel ukáže žákům 4,5 metru dlouhý provaz a nechá je hádat, jak je dlouhý. Poté, co se žáci shodnou na tom, že je dlouhý 4,5 metru, převedou údaj na milimetry. 4500 milimetrů může symbolizovat historii naší planety, protože její předpokládané stáří je odhadované na 4500 miliónů let. Učitel se vrátí zpět ke vzniku planety a prochází hlavními událostmi v historii Země, kdy jeden milimetr odpovídá 1 miliónu let. Jak dlouho jsou na této planetě lidé? Učitel ukáže poslední 1 - 2 milimetry a porovná je se zbytkem provazu. Možná nejsou lidé tak důležití? Snad bychom si měli dávat větší pozor na to, jak pečujeme o planetu, na které žijeme? Učitel žáky stručně seznámí s historií člověka. Pokud je nám známo, člověk pochází z Afriky. Na úplném počátku jsme byli všichni Afričané! Poté člověk migroval z Afriky a nakonec osídlil celý svět. Dnes máme spoustu zemí a mnoho různých skupin, hovoříme mnoha různými jazyky a máme různá náboženství a kultury, ale původně jsme všichni stejní. Učitel ukáže studentům druhý provázek. Jak je dlouhý? Dnes žije na zemi 7 miliard lidí (říjen 2011). Tedy 1 milimetr na provazu představuje 1 milión lidí. Na provazu ukáže velikosti některých z větších zemí světa. Jak velká je naše země? Někteří lidé mají, zdá se, tendenci rozdělovat svět na „našince" a „cizince". Provaz ukazuje, že většina lidí jsou „cizinci"! Ale všichni společně sdílíme tuto planetu jako náš domov a musíme se naučit, jak na ní společně žít. Země světa prostřednictvím Organizace spojených národů se rozhodly, že i když jsme různí a žijeme na různých místech, máme všichni stejná práva.

Závěr a reflexe: Na základě aktivity Provazy může učitel pokračovat v diskusi o ekologických otázkách, lidských právech obecně, předsudcích a stereotypech, geografických otázkách a mezinárodních vztazích.

 

Aktivita: „Strom lidských práv"

Průběh: žáci se rozdělí do skupin po třech až pěti. Učitel požádá jednotlivé skupiny, aby nakreslily velký strom a pojmenovaly ho „Náš strom lidských práv". U spodní části kmene žáci napíší: „Lidská práva". Strom by měl mít několik hlavních větví s klíčovými koncepty lidských práv a z hlavních větví by měly vybíhat postranní, kam žáci zapisují práva, která souvisí s klíčovými koncepty.

Závěr a reflexe: Skupiny představí své stromy lidských práv ostatním ve třídě, vysvětlí svůj přístup. Plakáty mohou zůstat vystavené ve třídě. Učitel může využít aktivitu jako předstupeň k dalšímu studiu lidských práv nebo práv dítěte. Žáci mohou zjistit, do jaké míry se jejich stromy lidských práv shodují s dokumenty, které by měly být všude obecně přijímány.

 

Aktivita: „Let balónem"

Průběh: Aktivitu řídí učitel. Žáci vytvoří skupiny o pěti až šesti členech. Každá skupina dostane velký arch papíru a fixy. Žáci nakreslí horkovzdušný balón letící nad oceánem nebo místní krajinou. „Pytle s pískem" symbolizující deset lidských práv (viz příloha) jsou přivázané k obrázku.

Žáci mají za úkol představit si sami sebe, jak cestují „balónem lidských práv". Balón začíná klesat a cestující musí odhodit nějaké pytle s pískem, aby zabránili vážné nehodě.

Úkolem tedy je stanovit priority lidských práv představovaných pytli s pískem. Žáci mohou využívat například následující kritéria: Je nějaké právo nepřímo obsažené v jiném právu? Je nějaké právo zvlášť důležité pro demokracii nebo pro naše osobní potřeby?

Nicméně balón stále klesá a v pravidelných intervalech je nutné odhazovat další pytle s pískem. Žáci musejí vyhodit další zátěž. Po odhození čtyř nebo pěti pytlů s pískem přistane balón bezpečně na zemi.

Závěr a reflexe: Každá skupina předloží svůj seznam celé třídě a vysvětlí (některé) ze svých priorit. Následně je možné seznamy porovnat. Vzniklo hodně rozdílů? Rovněž by mělo proběhnout závěrečné shrnutí práce ve skupině. Bylo obtížné se dohodnout? Bylo obtížné upřednostnit některá lidská práva před jinými? Ideálně by se studenti měli být schopni shodnout na tom, že všechna zde uvedená práva jsou důležitá, avšak lidé mohou mít různé priority, pokud si musí vybrat.

V případě fungující společnosti by zrušení jakéhokoliv z práv způsobilo závažné narušení demokracie. Lidská práva jsou přirozená práva, a tedy nezcizitelná. Let balónem byl tedy pouze simulací situace, která - doufejme - se nikdy nestane: vláda diktátora. Pokud začnou studenti zpochybňovat pravidla této hry na tomto základě, pak byl výchovný cíl bezezbytku dosažen.

Je také možné v rámci reflexe prozkoumat, která z těchto práv byla začleněna do ústavy země a to, jak jsou tato práva chráněna.

 

Hodnocení

Vzhledem k charakteru aktivit (mohou sloužit jako úvodní k rozsáhejšímu tématu) si učitel sám konkretizuje výstupy.


Klíčová slova

demokracie, lidská právaPřiložené soubory:
COV_Lidska_prava_Let_balonem.rtf  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.