Autoři a cenzura II.

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Náročnější varianta lekce Autoři a Cenzura I.

Pomůcky

Pracovní list Kritéria cenzury

Vlastní formulace cílů

Studenti vytvoří vlastní text, který bude podroben cenzuře.

Studenti si vyzkouší cenzuru cizího textu.

Studenti vyjádří vlastními slovy, co to je cenzura a k čemu slouží.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Rozdělte studenty na dvě stejně velké skupiny - jedna bude představovat autory, druhá cenzory. Každá skupina bude pracovat samostatně a ani jedna nesmí vědět o tom, co zpracovává druhá skupina. Proto skupiny od sebe prostorově oddělte (ideálně by měla každá pracovat v jiné místnosti nebo alespoň na jiném konci třídy). Autoři až do uveřejnění nebo zakázání článku netuší, že budou jejich texty procházet nějakou cenzurou.

 

2) Skupině autorů zadejte následující úkol: „Šéfredaktor ze známého deníku „Občanské noviny" právě sestavuje speciální vydání o životě mládeže v ČR. Rád by otisknul i váš osobní příběh, a tak vás požádal, abyste napsali krátký text (cca 10 vět) o vašem životě. Každý napište článek sám za sebe." Studentům zdůrazněte, že jejich článek musí obsahovat následující informace:

 

 • Jaké jsou majetkové poměry vaší rodiny.
 • Jaké povolání vykonávají rodiče.
 • Jak a kde trávíte prázdniny.
 • Co nejraději děláte ve volném čase.
 • Jakým sportem se aktivně zabýváte.
 • Jaké jazyky se učíte.
 • Jakou profesi byste jednou chtěli vykonávat.

 

3) Skupině cenzorů zadejte tento úkol: „Jste zaměstnanci oddělení správnosti textů v deníku „Občanské noviny". Právě jste od ředitele dostali nový pokyn, že je třeba, aby všechny texty, které se publikují, prošly cenzurou podle určitých kritérií (viz pracovní list Kritéria cenzury). Z navržených kritérií cenzury si vyberte sedm, které budete přísně dodržovat a které se stanou kritérii cenzury vaší redakce. Na těchto kritériích se musíte všichni shodnout. První tři kritéria nelze zrušit, musí být vždy dodržena."

 

4) Studenti ze skupiny autorů předají své hotové texty studentům ze skupiny cenzorů (pokud byly skupiny stejně velké, má každý cenzor text jednoho autora). Cenzoři si texty vezmou a podrobí cenzuře podle zvolených kritérií, aniž by o tom věděli autoři. Jakmile objeví cenzor v textu alespoň jednu věc, kterou cenzura zakazuje, článek zakáže publikovat. Doporučujeme, aby takovou věc cenzor označil červenou fixou a napsal ZAKÁZANO. Naopak na texty, které cenzurou projdou, napsal (či dal razítko) POVOLENO.

 

5) Mezitím, co cenzoři cenzurují, autoři se zamyslí nad tím, co všechno mohlo před rokem 1989 zabránit tomu, aby nějaký novinový článek vyšel (studenti budou s tímto seznamem pracovat během reflexe). Poté si každý za sebe tipne, zda by jeho článek mohl vyjít v roce 1975 a svůj tip si napíše na papír.

 

6) Cenzoři z redakce Občanských novin vyvěsí na jednu stranu místnosti texty, které byly schváleny a budou otištěny. Na druhou stranu místnosti vylepí ty, které byly zakázány a nikdy publikovány nebudou. Necháme studenty, aby si vystavené texty prohlédli. Následuje reflexe a diskuze.

 

 

REFLEXE:

 • Jak se cítí autoři, jejichž text byl zakázán?
 • Porč byly některé texty zakázány a některé povoleny?
 • Co je to cenzura?
 • Kdo rozhodl o kritériích cenzury?
 • Jak se pracovalo skupině autorů?
 • Jak se pracovalo skupině cenzorů?
 • Podle čeho cenzoři vybrali kritéria?
 • Odpovídají kritéria cenzury těm, které se používaly před rokem 1989? Která ano a která ne?
 • Co všechno mělo před rokem 1989 vliv na to, zda bude článek v novinách otištěn? (vycházejte z poznámek, které si předtím vytvořila skupina autorů)
 • Kdo si tipnul, zda by jeho text mohl být zveřejněn v roce 1975? Proč? A kdo tipoval, že by jeho článek nemohl být publikován? Proč?
 • Existuje dnes cenzura? Pokud ano, jaká a kde?

 

Doporučujeme, abyste kritéria cenzury v období komunismu sepsali a vyvěsili ve třídě. Můžete se k nim tak později kdykoli vracet.

Hodnocení

V této lekci jde především o to, aby si žáci představili, jak fungovala/funguje cenzura. Hodnotit můžeme to, jak studenti dokáží v závěru lekce definovat, co je to cenzura, a objasnit, s jakými kritérii pracovala cenzura za totality a v čem spočívá cenzura dnes.


Klíčová slova

demokracie, lidská práva, mediální gramotnost, projevit názor, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.