Co je a co není morální - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V hodině žáci posuzují vybrané situace z hlediska morálky. Zaujímají stanoviska, diskutují, mají možnost názor změnit. Aktivitu lze využít např. při úvodu do práva, kde se hovoří o problematice morálky.

Pomůcky

Dvě cedule (např. na čtvrtce) – jedna s nápisem „MORÁLNÍ“, druhá s nápisem „NEMORÁLNÍ“.

Vlastní formulace cílů

Žáci uvedou příklady situací, které není možné z morálního hlediska vyhodnotit jednoznačně.

Žáci zdůvodní, proč lidé hodnotí některé životní situace odlišně, a diskutují o tom.

Žáci formulují své názory, naslouchají druhým lidem, diskutují podle pravidel diskuse.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Úvod – brainstorming + diskuse (10 minut)

Žáky vyzveme, aby říkali vše, co je napadá, když se řekne slovo morálka. Odpovědi vybraní dva žáci zapisují na tabuli

Poté se žáci ve dvojících pokusí písemně napsat definici morálky.

Jednotlivé definice žáci čtou celé třídě, diskutují o nich.

 

2. Názorová přímka (25 minut)

Nejprve si s žáky stanovíme pravidla diskuse (pokud je již ve třídě nemají) a zapíšeme na tabuli či flip. Můžeme to zahájit otázkou: „Dnes budeme hodně diskutovat, co bychom měli během diskuse dodržovat, aby nám diskuse byla příjemná a přínosná?“ (např. vždy mluví jeden, do diskuse se hlásíme, moderátor bude předávat slovo, vždy vyslechneme názor druhého, při nejasnostech můžeme pokládat doplňující otázky apod.)


Třídu rozdělíme pomocí cedulí na dvě části. Na jednu stranu třídy dáme ceduli s nápisem „MORÁLNÍ“, na druhou stranu s nápisem „NEMORÁLÍ“. Dále zvolíme střed třídy.

Žáci zaujímají svůj názor k různým skutečnostem, které nejsou zcela jednoznačné z hlediska morální přijatelnosti. Žáci se pak staví tak, aby to vystihlo jejich názor, zda jim ta která skutečnost připadá morální či nemorální. Mohou také zaujímat postavení dále či blíže ke středu, dle intenzity jejich přesvědčení.
Vybraní žáci zdůvodní své rozhodnutí. Jiní na jejich názory mohou reagovat a diskutovat o nich.


Návrh některých situací k hodnocení - „bílá lež“, striptýz, tělesné tresty ve škole, úplatek lékaři, interrupce, bulvár, sex před uzavřením manželství, „svedení“ dopravního přestupku na osobu blízkou, polygamie, opisování ve škole, manželská nevěra, euthanasie. Lze vymyslet mnoho dalších.

 

3. Závěr – zpětná vazba (10 minut)

Na závěr provedeme se žáky zpětnou vazbu. Můžeme využít následujících otázek:

  • Dařilo se vám dodržovat stanovená pravidla diskuse? Pokud ne, proč?
  • V čem byla tato pravidla přínosná?
  • U které situace bylo nejtěžší rozhodnout, zda je morální či ne, a proč?
  • U které to bylo nejjednodušší?
  • Změnili jste na některou situaci v průběhu hodiny názor? Pokud ano, proč?
Hodnocení

Na konci hodiny hodnotím pozitivně všechny žáky, kteří se aktivně zapojovali, reagovali na názory druhých.


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, projevit názor

Autor: Ivana Juhászová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.