Co je pro mě ústupek

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Co je to ústupek, jaké děláme ústupky v dnešní společnosti, běžném životě, jak se liší tyto ústupky od ústupků v dobách minulého režimu?

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti vyjádří vlastními slovy, jaké ústupky sami dělají.

Studenti zhodnotí, jak se liší a v čem jsou si naopak podobné ústupky, které musejí dělat oni dnes akteré museli lidé dělat v době totality.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Celá lekce má evokační charakter. Jejím cílem je navodit téma „ústupky" a odhalit, jaké místo mají ústupky v životě studentů a jaká kritéria používají pro jejich vyhodnocení.

 

1)Napište studentům na viditelné místo slovo „kompromis" a vyzvěte je, aby si každý za sebe napsal, co si o tomto pojmu myslí, co o něm ví, co v něm vyvolal, jak ho kdy prožil, co by se o něm rád dozvěděl atd. Určitě v jisté souvislosti padne slovo „ústupek" (případně vysvětlete, že kompromis je možné vyložit jako dohodu na základě vzájemných ústupků).

 

2)Jaké ústupky děláme? Požádejte studenty, aby si každý za sebe napsal, jaké tři ústupky dělá, aby někomu či něčemu vyhověl. Vysvětlete, že vás budou zajímat tři oblasti a to přizpůsobení se v rámci rodiny („protože miluji své rodiče, ustoupím jim v některých hádkách, i když se mi to úplně nelíbí a mám na věc jiný názor), v rámci party (chodím s ostatními kouřit, i když mi to moc nechutná), společnosti (abych uživil rodinu a měl dobrou práci, více se učím, i když bych raději byl venku s přáteli). Každý ať napíše ke každé oblasti minimálně jeden ústupek ze svého života. Ve trojici či čtveřici si studenti své návrhy představí a za skupinu vyberou ke každé oblasti dva nejvíce reprezentativní příklady, které pak ostatním představí.

 

3)Rozdejte studentům pracovní list Ústupky v době totality

s popisem některých ústupků, které lidé v době totality dělali, a řekněte jim, aby nad nimi v těch samých skupinkách diskutovali a zaujímali k nim určitá stanoviska - které z ústupků byste také udělali a které už ne? Které z ústupků jsou podobné těm, které děláte vy sami? V čem jsou naopak jiné a proč tomu tak je? Společně pak o tom můžete diskutovat.

 

REFLEXE:

 • Proč lidé v období totality dělali tolik ústupků?
 • Děláte jich vy dnes více nebo spíš méně? Proč?
 • V jaké oblasti svého života děláte nejvíce ústupků?
 • Jaký nejhorší ústupek jste ve svém životě udělali - za který se stydíte?
 • Existují ústupky, které je pro vás snadné dělat?
Hodnocení
 • spolupráce žáků ve skupinách - výběr reprezentativních ústupků ke třem oblastem života
 • zapojování žáků do diskuze o ústupcích za totality a dnes ve skupině i v závěrečné diskusi celé třídy

Klíčová slova

demokracie, odpovědnost, osobnostní rozvoj, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • bára

  bára

  Nejde otevřít příloha :(

  1. 2. 2016 / 17:29 1454344164