CzechKid

CzechKid Metodická příručka k zavedení multikulturní výchovy do škol - snaží se zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází z velmi odlišných prostředí. Příručka nabízí konkrétní aktivity pro efektivní využití textů a dialogů umístěných na webových stránkách projektu.

Jazyk materiálu:

 • Čeština / angličtina

  

Dostupnost fyzicky, cena:

 • metodika je k dispozici na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

 

Dostupnost elektronicky:

 • Rozšířené texty (v ČJ i v AJ) k dispozici na webu www.czechkid.cz – web je sám o sobě využitelný i bez tištěné publikace

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • kvíz
 • práce s textem
 • soutěž
 • exkurze
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • dostatečná – všechny aktivity jsou popsány a obsahují cíle a formy práce

 

Časová náročnost aktivit:

 • od 10 minut po několik vyučovacích hodin – záleží na vyučujícím, použije-li část navrženého pracovního celku nebo celý soubor aktivit k tématu

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji texty dostupné na www.czechkid.cz
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – texty a dialogy na www.czechkid.cz

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ano
 • slovníček – je součástí textů na webu

 

Subjektivní hodnocení:

+ sada postav z různého sociokulturního prostředí provázejících všemi aktivitami v metodice

+ přehledné členění publikace, včetně doplňujícího vyhledávání na webu

+ uvozující otázky a „rámečky“ k tématu

+ velké množství textů (zajišťující dostatečné teoretické vědomosti) a dialogů k dispozici na webu

 

Náhodně z obsahu:

 • Cizinci na trhu práce (Sehnat práci není snadné)
 • Manželství a rodina v islámu (Vezmeš si mě?)
 • Romština (Fakt doma mluvíš romsky?)
 • Ukrajinci (nejen) v České republice (Ty jsi Ruska?)
 • Homosexualita (Homosexualita)
 • Kde se tu berou cizinci (Stejně si to nedokážu představit) 


Datum publikace: 1. 4. 2007

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

interkulturalita