Dětská práva

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci si uvědomí svá práva, ale i povinnosti. Pochopí „hranice“ svých práv. Seznámí se s dokumentem Úmluva o právech dítěte.

Pomůcky

Pracovní list 1, 2

Tabule

Vlastní formulace cílů

Žák zná svá práva a povinnosti a objasní fakt, že i chování v demokratické společnosti má své hranice.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

 1. Brainstorming – MÁ PRÁVA (6 minut)

 - žáci na tabuli zapisují vše, co je napadne k nápisu „NA CO MÁM PRÁVO“

- po napsání učitel vše přečte, nehodnotí

 

2. I.N.S.E.R.T. – PRÁVA A POVINNOSTI (20 min)

- žáci nejprve pracují s pracovním listem 1, v levé části (Práva) označují text dle příslušných značek uvedených v pracovním listě v dolní části

- poté žáci diskutují nejprve ve dvojici, vzájemně si vysvětlí práva, kterým nerozuměli

- následuje diskuse v rámci celé třídy, učitel se ptá:

  • „Kterému právu nerozumíte?“ (Buď vysvětlí sám učitel, nebo jiní žáci. Nejčastěji žáci nerozumí právu z čl. 8, 17, 32)
  • „Objevilo se v textu právo, které vás překvapilo?“ (nejčastěji žáky překvapí právo z článku 9, 16, 31)
  • „Našli jste v textu právo, které je vám porušováno?“ (Nejčastěji se žáci domnívají, že je jim odpíráno právo z čl. 31 – musí doma pomáhat)
  • „ Nalezli jste právo, které bývá běžně porušováno (V ČR, ve světě)?“

- mít „právo“ je pouze jedna strana mince; „Co skrývá opačná strana?“

- žáci uvažují o svých povinnostech, které zapisují do druhého sloupce

- žáci dále zapisují, vůči komu mají povinnosti

- žáci sdělují ostatním v rámci diskuse celé třídy, co si napsali, popřípadě si doplňují další povinnosti

 

3. OBRÁZEK – HRANICE PRÁVA (6 min)

 1. Učitel se zeptá: „Dokázali byste vymyslet situaci, kdy uplatňujete své právo, ale zároveň narušujete někomu jeho práva?“, žáci sdělují své nápady
 2. "Kde končí má práva? Jsou nějak omezena?"
 3. Žáci si písemně odpoví na otázky k pracovnímu listu 2
 4. Možné otázky:
 • „Které z těchto postav dáváte za pravdu?“
 • „ Jaká práva byla porušena?"
 • „Proč nemůžu napsat o někom, že je vůl, když mám právo na názor?“
 • „ Proč nemůžu svůj názor napsat kamkoliv?“
 • „Které z práv, by mělo být především dodrženo – právo svobodného projevu, ochrana osobnosti, nebo ochrana majetku? Proč?“

 

4. Reflexe (10 min) – volné psaní

Žáci se během 2 minut formou volného psaní vyjádří k citátu „Naše práva končí tam, kde začínají práva jiného občana.“

Pokud by měl některý z žáků zájem, může svoji práci přečíst nahlas

 

Pozn. Pokud by se učitel chtěl hlouběji věnovat tématu porušování práv v ČR a ve světě, doporučuji 90 minut.

Hodnocení

Učitel porovná, nakolik jsou si žáci vědomi svých práv a nakolik svých povinností.

Učitel uvidí, nakolik žáci odmítají akceptovat své povinnosti, a v rámci jednotlivých aktivit pomůže žákům pochopit, proč nemohou mít jen práva, ale také povinnosti.


Klíčová slova

lidská práva, odpovědnost, právo, svobodaPřiložené soubory:
COV_Detska_prava_Pracovní_list_1.doc  
COV_Detska_prava_Pracovní_list_2.doc  Autor: Jana Kopúnová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Martina Nováková

  Martina Nováková

  Lekci jsem vyzkoušela s žáky střední školy. Přínosem bylo uvědomit si, že žák má nejen práva, ale i povinnosti. S pracovními listy se žákům dobře pracovalo. Děkuji za inspiraci.

  8. 5. 2011 / 21:57 1304884656