Dostupnost svobody

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Co je to svoboda. Její problematičnost. Jak se dá na svobodu nahlížet.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti definují rozdíl mezi formálními a reálnými svobodami.

Studenti vyhodnotí, které svobody a která práva z Listiny základních práv a svobod jsou pro jejich život nejdůležitější.

Studenti při diskusi porovnají, co každému z nich napomáhá k pocitu svobody a nezávislosti.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Hodinu začněte otázkou, jestli někdo ví, co je to formální a reálná svoboda. Pokud to studenti nebudou vědět, tak ať se to pokusí vymyslet. Každopádně by mělo zaznít - nejlépe z úst studentů, že formální svoboda je to, na co máme právo a je to uzákoněno, reálná svoboda je to, co je uskutečnitelné (faktické uskutečnění svobod formálních). Často mezi nimi bývá rozpor - k čemu mi je svoboda pohybu, když cestování je díky finanční náročnosti jen pro bohaté elity?

 

2) Vyzvěte studenty, ať si každý za sebe napíše jeden příklad ze svého života, kde se setkává s reálnou svobodu (např. mám právo na život) a kde s formální (např. školní řád). Ústně si je pak vyhodnoťte a korigujte situace, kdy studenti uvedou špatný příklad. Důležité je říci, že právě v době totality řada formálních svobod nebyla umožněna. Dnes sice třeba nejsou úplně snadno dosažitelné (viz svoboda pohybu), ale je možné jich docílit. Ideální je pak stav, kdy jsou dostupné jak svobody formální, tak reálné.

 

3) Práce metodou "Učíme se navzájem": studenti se rozdělí na skupiny po pěti lidech a rozpočítají se v rámci skupiny na 1, 2, 3, 4, 5. Poproste je, ať si rozdají Listiny základních práv a svobod, které budou rozděleny na pět částí (1. část - úvod a hlava první, 2. část - hlava druhá (oddíl první), 3. část - hlava druhá (oddíl druhý) a hlava třetí, 4. část - hlava čtvrtá, 5. část - hlava pátá, šestá). Vyzvěte studenty, ať si sesednou podle čísel k sobě - jedničky dohromady, dvojky dohromady atd., tudíž vzniknou skupinky o 4 - 6 studentech. Každá ze skupinek se nyní zaměří na jednu z částí textu - skupinka jedniček na první část, skupinka dvojek na druhou část atd. Všechny skupinky budou se svou částí pracovat podle následujících zásad:

  • Všichni si svou část pozorně projdeme.
  • Dohodneme se, co je v ní důležité a podstatné z hlediska lidských svobod (pojmenujte ty svobody, které jsou podle vás nejdůležitější).
  • Vypíšeme si to a současně se zavážeme, že to všechno sdělíme členům původní skupinky, ze které jsme sem přišli (1 - 5) a pohlídáme, aby si udělali také zápis (ne že jim dáme svůj zápis k opsání, to je příliš pasivní).

 

4) Dohromady si vyhodnoťte výsledky práce s Listinou. Poté, co si uvedete práva a svobody, které jsou pro děti nejdůležitější, studenty vyzvěte, aby se každý sám zamyslel nad tím, jaké ze zmíněných práv a svobod často a aktivně využívá či pociťuje ve svém životě a které ne. Toto si každý student zapíše v bodech na papír. Následně se studentů zeptejte, které z práv a svobod jim pomáhají k opravdovému pocitu svobody a nezávislosti a které vnímají jako samozřejmé. Diskutujte s nimi o tom. Co jim osobně pomáhá cítit se více svobodnými a nezávislými? Proč tomu tak je?

 

5) Do dvojice dejte studentům text Charty 77 a požádejte je, ať si při jejím čtení vyhledávají a podtrhávají ta práva, která jsou podle signatářů porušována, a ty svobody, které nejsou dodržovány. Ústně si pak jejich práci vyhodnoťte.

Více informací o Chartě 77 můžete nalézt zde.

 

REFLEXE:

  • Co podle vás může dělat člověk, který nemá zajištěné některé formální svobody?
  • Která svoboda či které právo vám v Listině chybí?
  • Existují podle vás stejné formální svobody jako u nás na celém světě? Kde nejsou dodržovány?
  • Čemu jste v dnešní hodině neporozuměli?
  • Vnímáte práci metodou „Učíme se navzájem" jako efektivní? Co jste se při ní naučili?
Hodnocení

práce s Listinou základních práv a svobod (vytažení podstatných informací a předání ostatním členům skupiny)

práce s textem Charty 77


Klíčová slova

demokracie, lidská práva, právo, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.