Důchodová reforma

Zařazeno v tématech

Typ školy: Střední odborné vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Lekce žáky seznámí s důchodovou reformou a vysvětlí princip třech pilířů DR. Žáci budou schopni stručně charakterizovat jednotlivé pilíře nově vznikajícího důchodového systému a vysvětlit, co znamená hrubý a čistý příjem. Žáci si uvědomí, že je potřeba řešit své zajištění již v produktivním věku. Žáci budou pracovat s informacemi z internetu, vyzkouší si výpočet své penze pomocí důchodové kalkulačky. V diskuzi budou mít možnost rozebrat argumenty pro i proti důchodové reformě.

Lekce je inspirovaná článkem „Pohled do budoucnosti“ – 19.11.2012, Respekt číslo 47/2012 a „Nejistá budoucnost“ – číslo 46/2012

Pomůcky

počítač a dataprojektor k ukázce výpočtu čisté mzdy a důchodu, psací potřeby, papíry většího formátu cca A3

Vlastní formulace cílů

Žáci si uvědomí, že je potřeba finanční zajištění promýšlet dopředu.

Žáci zjistí, jaké jsou základní body jednotlivých pilířů důchodové reformy.

Žáci se zamyslí nad jednotlivými argumenty a budou schopni stručně sdělit, pro jakou skupinu obyvatel je důchodová reforma vhodná.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

1. Úvod – vzbuzení zájmu o téma, motivace (15 min)

 • Hodinu zahájíme „ledolamkou – názorová čára“ - ve volném prostoru učitel stojí uprostřed, na jeho úrovni je odpověď nevím, vlevo od středu je odpověď ano, vpravo od středu je odpověď ne. Na začátku všichni žáci stojí vedle učitele v řadě (tvoří středovou čáru), učitel čte stanoviska a žáci se přesouvají napravo, nalevo, nebo zůstávají ve středu podle toho, jak se stanoviskem souhlasí.
  • Myslím si, že důchodci se mají dobře.
  • Myslím si, že čím vyšší budu mít plat, tím vyšší budu mít i důchod.
  • Myslím si, že stát musí své občany v důchodu finančně zajistit.
  • Myslím si, že důchody v roce 2050 budou stejně vysoké jako dnes.
  • Myslím si, že stát funguje jako prosperující podnik a tím pádem nemá dluhy.
  • Myslím si, že lidé, kteří půjdou do důchodu až za 40 let, nemusí nyní řešit, jaký budou mít důchod.
  • Myslím si, že je dobré snažit se z vydělaných peněz něco uspořit.
  • Slyšel/a jsem, že probíhá důchodová reforma.
  • Myslím si, že je to věc, která se týká pouze dnešních důchodců.
  • Myslím, že reformu dokážu vysvětlit svému okolí.
  • Při ledolamce je možné odpovědi žáků rozvíjet otevřenými otázkami.
  • Po úvodní aktivitě učitel žákům vysvětlí pojmy čistá, hrubá a superhrubá mzda, lze využít nejrůznější kalkulátory z internetu (odkaz – idnes.cz). Důležité je zdůraznit, že zaměstnanec i zaměstnavatel odvádějí státu daň, zdravotní a sociální pojištění. Tyto informace lze napsat na tabuli kvůli uvědomění si, že výsledná výše platu je díky těmto položkám nižší než hrubá mzda, která se coby odměna běžně uvádí.
 • K problematice důchodové reformy a odlehčení situace lze promítnout fotky z přílohy (důchodová reforma_obr) a položit otázku „V kolika letech si myslíte, že půjdete do důchodu?“  Ke zjištění odpovědi lze využít tento odkaz, případně přímo kalkulátor MPSV, který je v Excelu.
 • Pozn.: důchodovou kalkulačku pak lze využít při ukazování konkrétních výpočtů na konkrétních příkladech

 

 2. Nabídky práce (20 min)

 • Do čtveřic rozdáme žákům informace o jednotlivých pilířích a argumenty, každý ze skupiny si přečte a nastuduje svoje informace a po chvíli je vlastními slovy řekne ostatním ve skupině. V šikovných třídách je možné argumenty žákům předem nedávat a seznámit je s nimi až na závěr – velkou část z nich jsou schopni si domyslet sami.
 • Jakmile se navzájem s informacemi seznámí, přerozdělíme je do nových čtveřic (v každé musí být 1., 2., 3. pilíř a příp. argumenty), žáci už nemají texty při sobě, ale v hlavě :) V těchto nových skupinách vytvoří plakát důchodové reformy. Každá skupina bude představovat finanční dům, který nabízí jako svůj produkt mj. penzijní fondy (tzn. 2. nebo 3. pilíř), a proto musí mít pro své klienty stručně zpracované základní body důchodové reformy.
 • Skupinám pak přidělíme příklady konkrétních osob (každé skupině jeden, pokud to časově vyjde, klidně i víc) – příklady jsou vložené u argumentů. Žáci určené osobě určí nejvýhodnější strategii, kterou budou schopni před ostatními skupinami obhájit.
 • Jednotlivé skupiny vystoupí před třídou, okomentují svůj plakát a představí řešení pro zadaného člověka. Žáci se navzájem doplňují.

 

 3. Závěr (10 min)

 • V závěru můžeme ukázat tabulku pro výpočet výše důchodu. Shrneme jednotlivé informace o důchodové reformě a doplníme, že je potřeba hledat alternativní cestu k zajištění v důchodu – není možné spoléhat pouze na stát. Je dobré zmínit, že žijeme v sociálním státě, který důchody vyplácí a ty tvoří významnou položku výdajové části rozpočtu (cca 36 %, viz http://www.spcr.cz/statistika/sr_d.htm; žákům můžeme dát za domácí úkol toto číslo zjistit). Některé státy důchody nevyplácejí vůbec.

Pozn. Podle údajů OECD (OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance 2011) jsou důchody např. v Maďarsku, na Islandu a v Nizozemí v podstatě na úrovni průměrné čisté mzdy. Česká republika je na tom s výší důchodů na 64,4 % čisté mzdy podobně jako Finsko, Chile, Belgie a Švýcarsko. V Japonsku, v Irsku a v Mexiku je průměrný důchod pod 40 % průměrné čisté mzdy. Samozřejmě má vliv průměrná výše čistého platu, která může být v jiných státech výrazně vyšší, ale i nižší než v ČR.

 • V případě časového prostoru lze se žáky diskutovat nad problémy sociální politiky. „Jaké návrhy by pomohly zlepšit situaci?“ apod.  
Hodnocení

Hodnotíme míru aktivity žáků při práci s texty, při zamýšlení se nad otázkami, jejich snahu zapojovat se do diskuze.


Klíčová slova

finanční gramotnost, Učím s RESPEKTemPřiložené soubory:
lekce_duchodova reforma_argumenty a priklady.pdf  
lekce_duchodova reforma_obrazky.pdf  
lekce_duchodova reforma_pilire.pdf  
lekce_duchodova reforma_vse_doc.zip  Autor: Petra Zelinková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.