Ekonomické aspekty EU

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o základních ekonomických aspektech fungování EU. Naučí se rozlišovat mezi vlivem globálního ekonomického systému a nástroji, které k ovlivnění ekonomiky může EU využívat, včetně EMU, resp. společné měny – eura. Pochopení základních ekonomických aspektů fungování EU by studentům mělo umožnit kriticky reagovat na jednostranná tvrzení a diskutovat nad základními ekonomickými problémy EU.

Pomůcky

prezentace, dílky puzzle (viz příloha), pojmy k seřazení (viz příloha), přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žák rozlišuje mezi vlivem globálního ekonomického systému a ekonomickými nástroji EU.
 • Žák je schopen kriticky diskutovat klady a zápory jednotné měny – eura.
 • Žák umí vysvětlit základní ekonomické vztahy mezi členskými státy a EU.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

Úvod, krátké představení dnešního tématu

1.      Ledolamka – europuzzle (5 min.)

 • Studentům rozdáme rozstříhané dílky – puzzle (viz příloha 01_Plakat). Studenti si určí čas, za který si myslí, že plakát společně poskládají. Čas zapíšeme na tabuli. Studenti mohou manipulovat pouze se svým dílkem a nesmí u aktivity mluvit.
 • Jak se vám pracovalo? Co pro vás bylo nejtěžší? Překvapil vás výsledný čas? Proč?
 • Reflexe: spolupráce ve skupině, možnosti domluvy, kooperace.

2.      Články (10 min.)

 • Studentům rozdáme články z novin (viz příloha 02a, b, c).
 • Proč jsme je četli? Co mají články společného? V čem jsou rozdílné? Co nám chtějí sdělit?
 • Nápady zapisujeme na tabuli a promítneme následující slide (viz aktivita 3. Diagram).

3.      Diagram (5 min.)

 • Diagram promítneme v Prezi, popřípadě zakreslíme na tabuli.
 • Je důležité zmínit propojení - závislost mezi ČR, EU a GLOBÁLNÍ ekonomikou a rozdílný vliv české a unijní ekonomiky na globální ekonomiku. Diskutujeme nad diagramem.

4.      Hospodářství a měnová politika EU (15 min.)

 • Aktivitu zahájíme krátkým úvodem (viz Prezi).
 • Rozdáme studentům pojmy, které seřadí podle toho, jak na sebe navazují (viz příloha 04a_Pojmy_k_serazeni).
 • Společně přečteme a vyhodnotíme, zda je postup správně sestaven. Správné odpovědi (posloupnost) viz příloha (04b_Shrnuti, případně v Prezi). Následně diskutujeme otázku: V jaké fázi se EU nachází? a shrneme, jaké země používají euro.
 • Promítneme titulky z noviny a uzavřeme shrnutím, že se jedná o dlouhodobý proces, který vyžaduje řadu kompromisů a politické vůle.

5.      Video – výhody a nevýhody eura (15 min.)

 • Promítneme studentům video (v prezentaci Prezi). Co bylo hlavní myšlenkou videa?
 • Studenti obdrží rozstříhané výhody a nevýhody eura, viz příloha (05_Vyhody_nevyhody_euro). Úkolem studentů je zařadit výhody a nevýhody do správných skupin. Společně zkontrolujeme a diskutujeme. Následně promítneme studentům výhody a nevýhody eura a shrneme ve smyslu: Pro někoho může být výhoda nevýhodou a naopak.
 • Společná otázka k diskuzi: Má jednotná měna smysl?
 • Promítneme text a grafy, které se věnují výzkumu vnímání zdražení v souvislosti s přijetím eura (viz Prezi) a diskutujeme: Co nás vede k jednostrannému přemýšlení o euru, ale i obecně? Ovlivňují nás média? Odkud můžeme čerpat informace?

6.      Fondy EU (15 min.)

 • Aktivitu uvedeme otázkami typu: Co jsou to fondy EU? Co zajišťují? Odkud čerpáme peníze?
 • Promítneme studentům videa, která jsou v Prezi. Zeptáme se: Co ilustrují daná videa? Diskutujeme a reagujeme na případné dotazy.
 • Položíme otázku: Znáte jiné projekty? Jaké a čeho se týkají? Studenti popíší projekty, s kterými se setkali.
 • V Prezi promítneme útržky z novin, které ilustrují zneužívání finančních prostředků z EU. Ilustraci doplníme shrnutím (viz Prezi), které osvětluje roli institucí EU a národního státu v otázkách čerpání finančních prostředků z EU.
 • Promítneme text (v Prezi), který se věnuje podstatě evropských fondů – solidaritě. Následně se studenti seznámí se základním dělení fondů EU (viz Prezi).
 • Aktivitu zakončíme otázkou: Proč EU usiluje o vysokou míru zaměstnanosti? Odpovědi diskutujeme a na závěr připomeneme, že vedle prospěšnosti ekonomice je důležitý vliv, který má zaměstnanost na společnost/společenskou situaci.

7.      Rozpočet EU (20 min.)

 • Aktivitu uvedeme výrokem: Evropská unie vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu na projekty, které jsou financovány z fondů EU (viz Prezi). Doplníme otázkami: Odkud se peníze berou? Na co se používají? Jak rozpočet vzniká? Kdo jej vytváří? Odpovědi zapíšeme na tabuli.
 • V Prezi pustíme video. Video doplníme textem (viz Prezi).
 • Položíme otázku: Co platíme z rozpočtu Evropské unie? Chvílí diskutujeme. Poté rozdáme studentům rozpočtové výdaje (viz 07a_Pojmy_k_prirazeni) a koláčový graf (viz příloha 07b_Kolacovy_graf). Úkolem je přiřadit různé rozpočtové výdaje dle podílu na rozpočtu ke správné výseči grafu. Správné přiřazení zkontrolujeme pomocí grafu s popiskem, který je v Prezi.

8.      Diskuze a kontroverzní otázky (5 min.)

 • Může mít EU významnou roli v globálním ekonomickém systému? Měli bychom přijmout euro? Je správné aktivně podporovat chudší regiony?
 • Případně se můžeme vrátit k tématům a otázkám, které studenty zaujaly (např. Měli bychom přijmout euro? apod.).
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

Evropská unie, globalizace, Občanem v EU, politika, spoluprácePřiložené soubory:
01_Plakat.pdf  
02a_Narodni_ekonomika.docx  
02b_EU_ekonomika.docx  
02c_Globalni_ekonomika.docx  
04b_Shrnuti.docx  
05_Vyhody_nevyhody_EURO.docx  
04a_Pojmy_k_serazeni.docx  
07a_Pojmy_k_prirazeni.docx  
07b_Kolacovy_graf.pdf  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.