Exran - Aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, extremismu, neonacismu a antisemitismu

Exran - Aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, extremismu, neonacismu a antisemitismu Brožurka obsahuje metodické listy pro pedagogickou práci s tématy, které spadají pod multikulturní výchovu. Aktivity vznikly během výukových programů, které měly za cíl studenty upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a otevřít prostor mnohdy ožehavým tématům jako je vztah Čechů k cizincům, rasismus v české společnosti nebo osobní iniciativa v situacích bezpráví.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Diecézní charita Brno, Centrum multikulturních aktivit, autorky textů Klára Dobiášová a Lucie Horňáková, zdarma

 

Dostupnost elektronicky:

 • Brožurka je ke stažení na www.celsuz.cz

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem a s videem
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • hry
 • názorová škála a pod.

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá  – všechny aktivity jsou popsány, obsahují výukové cíle, potřebné pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 5 – 40 minut (nejčastěji  10 – 15)

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji tužky, papírky, texty z brožurky, výjimečně počítač a dataprojektor
 • kopírovatelné přílohy– obsahuje (texty, obrázky)
 • elektronické přílohy – ke stažení je kompletní brožura

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne, klíčové pojmy jsou často vysvětleny v rámci aktivit

 

Subjektivní hodnocení:

+ aktivity jsou poměrně krátké a nemusí na sebe nutně navazovat, je proto možné použít jednu konkrétní aktivitu zapadající do plánu vlastní hodiny

+ reálné příběhy a články k tématu

– několik aktivit je návazných – to je možné se dočíst až popisu aktivity

 

Náhodně z obsahu:

 • Černobíle - aneb aktivity zaměřené na téma předsudky
 • Trefa do černého! - aneb aktivity zaměřené na téma rasismus
 • Všeho s mírou! - aneb aktivity zaměřené na téma extremismus
 • Na bílo! - aneb aktivity zaměřené na téma neonacismus
 • Křišťálová noc - aneb aktivity zaměřené na téma antisemitismus


Datum publikace: 13. 12. 2011

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

interkulturalita, občanská společnost