Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové a zážitkové hry

Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové a zážitkové hry Publikace spojuje globální rozvojové vzdělávání a zážitkovou pedagogiku, nabízí dvanáct převážně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd. Popsané aktivity lze využít především v přírodě, ale také v běžných hodinách ve škole.

Datum vydání:

 • 2011, 1. vydání, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (www.arpok.cz)

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Publikaci je možné objednat na adrese grv@arpok.cz, 250 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
   • Umění a kultura
   • Člověk a příroda
   • Člověk a zdraví
   • Jazyk a jazyková komunikace
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Environmentální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 •  outdoorové a zážitkové hry
 • skupinová práce
 • diskuze
 • hraní rolí
 • práce s textem
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • výborná – lekce jsou velmi dobře a přehledně strukturovány. Každou lekci doplňuje slovníček pojmů a odkazy, které jsou v lekci použity

 

Časová náročnost aktivit:

 • převážná část lekcí je navržena na 90 minut, časová dotace ostatních lekcí se pohybuje v rozmezí 30 až 180 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – veškeré pomůcky jsou detailně vypsány u jednotlivých lekcí, obecně jsou lekce na pomůcky náročnější
 • kopírovatelné přílohy – ano
 • elektronické přílohy – ano, všechny potřebné materiály a přílohy jsou obsažené na přiloženém CD

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano,  vhodně doplněn u jednotlivých lekcí

 

 Subjektivní hodnocení

+ aktuální, zajímavá a přehledná publikace

+ metodiky jsou přehledně zpracovány

+ aktivity jsou řazeny podle abecedy

+ u každé aktivity jsou piktogramy, které popisují hlavní technické parametry (psychická a fyzická zátěž hry, ideální počet hráčů a instruktorů, denní doba, roční období, materiál...)

+ v očekávaných výstupech je shrnuto, jaké dovednosti hráč během hry rozvíjí

+ dostatečná pozornost je zde věnována reflexi

+ aktivity lze využit kdekoliv

+ velice dobře graficky řešená

+ na CD jsou dvě aktivity přeložené do anglického jazyka

 

Náhodně z obsahu:

 • Africká pohádka
 • Jak se věci mají
 • Kdo to byl?
 • Migrace není legrace
 • Mikrokredity
 • Nákaza
 • Prokletí
 • A mnohé další…


Datum publikace: 1. 1. 2011

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

globalizace, kritické uvažování, lidská práva, odpovědnost, osobnostní rozvoj, participace, projevit názor, spolupráce, udržitelný rozvoj