HODNOTA SVOBODY

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce žáci hledají rovnováhu mezi svobodou a odpovědností. Zamýšlejí se nad hodnotou svobody a analyzují příčiny motivace ke svobodnému jednání.

Žáci pracují ve dvojicích nebo lépe ve 3-4členných skupinkách (umožní-li to kázeň ve třídě).

Pomůcky

Notebook nejlépe s připojením na internet, dataprojektor, plátno, dostatek volného prostoru, psací potřeby.

Vlastní formulace cílů
  • Žáci identifikují motivace k odpovědnému jednání a sami prakticky předvedou příklady odpovědnosti a neodpovědnosti.
  • Na příkladech filmových ukázek žáci diskutují nad hodnotou svobody v různých situacích.
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Co je to odpovědnost? (20 min)

Před začátkem lekce si připravte několik příběhů (viz příloha Příběhy ze školy), které můžete vytisknout, nalepit na barevné papíry a rozvěsit po třídě, příp. po chodbě před třídou.

Evokační fáze navazuje na lekci "Podmínky svobody". Zeptejte se, ke komu měly postavy z obrázků odpovědnost, co je motivovalo k jejich jednání a zda (a jak) se kdo z nich choval nezodpovědně. Můžete se zeptat: za určitých podmínek je třeba se svobody vzdát, jaké podmínky to jsou?

Vyzvěte třídu, ať utvoří skupinky (možno použít losovátka) – musí být tolik skupin, kolik je příběhů. Dále budou žáci pracovat s příběhy, nabízejí se 3 varianty:

Varianta 1 (je třeba vytisknout pracovní listy, viz příloha Pracovní list): Zadejte skupinkám, ať si každá objeví jeden příběh a společně vyplní pracovní list. Pak o výsledcích jejich pátrání společně diskutujte.

Varianta 2: Skupiny rozdělte tak, ať v každé je právě tolik žáků, kolik je postav příběhu (možná bude třeba vymyslet si více příběhů). Pak jim příběhy rozdejte a vyzvěte je, ať secvičí scénku podle scénáře. „Diváci“ pak mohou „soudit“, kdo z nich se zachoval zodpovědně a proč. Pozn. v tomto případě je možné ještě před začátkem aktivity přehrát úryvek z filmu jako motivaci.

Varianta 3: Použijte pouze první příběh o třídním Váňovi, Mirkovi a Rudlovi. Nejprve se ptejte, kdo z nich se zachoval zodpovědně, kdo nezodpovědně a proč – po chvíli se vyjeví, že nemáme dostatek informací k tomu, abychom to jednoznačně určili. Vyzvěte tedy žáky, ať sami vymyslí, za jakých okolností by se kterákoliv z postav zachovala zodpovědně nebo naopak nezodpovědně.

 

2. Jakou hodnotu má svoboda? (ukázky z filmů, 20 min)

Postupujte podle pokynů - viz příloha Filmové ukázky. Po promítnutí všech ukázek nechte skupiny diskutovat o následujících otázkách: Kdo ze dvou hrdinů (Dante nebo Billy) je svobodnější v tom, co mohou dělat? Vůči komu mají zodpovědnost a kdo z nich se zachoval zodpovědněji? Kdo z nich své svobody využil, kdo překonal její meze, kdo jí zneužil? Co získali tím, že překonali omezení, která jim bránila ve svobodě? Otázky je vhodné napsat na tabuli či promítnout na plátno.

 

3. Závěrečná reflexe (proběhne za domácí úkol, na zadání 5 min)

Popište nějaký příběh (z vlastního života, z filmu, z knihy apod.), kde postava nebo více postav volilo mezi svobodným jednáním a odpovědností. Vysvětlete, proč podle vás postavy zvolily správně nebo nesprávně.

Hodnocení
  • Esej / slohovka (domácí práce)
  • Vyplněné pracovní listy

Klíčová slova

demokracie, odpovědnost, svobodaPřiložené soubory:
COV_Hodnota_svobody_Pribehy_ze_skoly.doc  
COV_Hodnota_svobody_Filmove_ukazky.doc  
COV_Hodnota_svobody_Pracovni_list.doc  Autor: Jaroslav Petřík, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.