Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie

Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie Publikace popisuje vývoj extremistických hnutí do podzimu 2009, jejich filozofii, témata a projevy i metody monitoringu a zákonné možnosti postihu. V pedagogické části popisuje metodiku prevence, možnosti práce se studenty ohroženými extremistickými postoji a to zejména ve školním prostředí a v návaznosti na něj. Nabízí několik ověřených aktivit do výuky, které otevírají a objasňují téma extremismu pro studenty.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo občanské sdružení Asi-milovaní, kolektiv autorů; jedná se o aktualizaci příručky „Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu“

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • práce s textem
 • exkurze
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • dobrá – pedagogické aktivity jsou podrobně popsány a obsahují určení časové náročnosti, pomůcky, cíle

 

Časová náročnost aktivit:

 • 30 – 75 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy z příručky (texty a obrázky), výjimečně počítač
 • kopírovatelné přílohy –obsahuje
 • elektronické přílohy – nad rozsah samotné příručky neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano (na konci publikace + je součástí jedné pedagogické aktivity)

 

Subjektivní hodnocení:

+ dostatečná zásobárna odborných i pedagogických informací a přístupů jak pro ty, kteří téma chtějí řešit preventivně, tak pro ty, kteří se s projevy extremismu setkávají

+ šikovně vybrané i zpracované pedagogické aktivity 

+ příklady a připomínky ze seminářů a z reálných situací vyznačené pomocí rámečků

+ kontakty na instituce zabývající se problematikou extremismu

- pedagogických aktivit by mohlo být víc – z 200 stran příručky zabírají pouze 30

- v pedagogické části publikace se některé informace opakují (kapitoly mají různé autory)

 

Náhodně z obsahu:

 • Současná krajní pravice
 • Vývoj neonacismu v českých zemích
 • Neonacismus jako bezpečnostní hrozba ČR
 • Osobnost pedagogů i studentů a její vliv na práci s extremisty
 • Diskuse s extremisty v třídním kolektivu
 • Aktivity pro základní / střední školy


Datum publikace: 25. 6. 2009

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, svoboda