Hry pro rozvoj zdravé osobnosti: prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti: prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí Kniha je bohatým zásobníkem informací, her a metod, které mohou účinně pomáhat při vytváření zdravé osobnosti dětí. Zlepšují komunikaci, vztahy ve skupině a zvyšují vzájemné pochopení a schopnost obrany proti manipulaci. Účastníci her aktivně překonávají překážky a řeší sami nebo ve skupinách modelové situace, týkající se například vztahů mezi lidmi, první pomoci, nakládání s penězi, ochrany přírody, soužití s menšinami a mnoha dalších.

Datum vydání:

 • 2005, 2010

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autor Zdeněk Šimanovský a Barbara Šimanovská, cena 185 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne 

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a zdraví
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Environmentální výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • hraní rolí
 • hry a aktivity ve dvojici
 • výtvarné techniky
 • zážitkové aktivity
 • hry v přírodě
 • meditativní hry

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou popsány, každá kapitola navíc obsahuje uvedení do tématu

 

Časová náročnost aktivit:

 • Hry a aktivity od 30 minut po několik vyučovacích hodin (maximálně však tři)

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – většinou žádné, dále různé dle aktivit v učebnici, nejčastěji texty, tužka a papír
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – na konci každé kapitoly jsou uvedeny důležité odkazy k lekci

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá, ale chybí některé informace, které by usnadnily orientaci v knize
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano

 

Subjektivní hodnocení:

+ velmi zajímavá kniha, která rozvíjí jedince jako osobnost, umožňuje pochopení sama sebe

+ velké množství témat, zajímavé zpracování, různorodé hry a aktivity

+ velmi dobré informační zázemí, důležité pojmy jsou v knize vhodně vysvětleny

+ přehlednost

+ ledolamky

- nedostatkem je příliš stručné zpracování některých aktivit

 

Náhodně z obsahu:

 • Hry pro rozvoj spolupráce (Malujeme slovy, Elektrický plot, Sibiř)
 • Dramatické hry (Kouzelný koberec, Konkurz, Ty mlč!)
 • Rodina, vztahy a vrstevníci …
 • O penězích (Příhody s penězi, Koloběh peněz, Rychlá půjčka)
 • Konzumní společnost a reklama (Parodie, Tvůrci reklam, Akční film)
 • Příroda, hry o přírodě
 • Hry o přežití, survival
 • První pomoc
 • Outdoor a hry v přírodě
 • Globalizace


Datum publikace: 23. 3. 2010

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

globalizace, odpovědnost, osobnostní rozvoj