Ideální občan tehdy a dnes

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Jak se liší občanský život v minulém a současném režimu.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti pojmenují vlastnosti ideálního občana v demokratické společnosti a tyto vlastnosti porovnají s vlastnostmi občana podle Rady Evropy.
Studenti z ideálních vlastností občana vyberou ty, které asi byly komunistické totalitě na překážku a vysvětlí proč.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivity jsou zaměřeny zejména na evokaci rozdílů mezi občanstvím v současnosti a občanstvím za doby normalizační (chceme zde klást důraz na všeobecnou devastaci aktivity a občanské iniciativy obyvatel, která na rozdíl od slepé víry v ideologii mnoha lidí let padesátých byla za dob normalizačního temna motivována spíše pohodlností, strachem, materiálními jistotami, zvykem apod.)

 

1) Zahajte se studenty práci otázkou: Jaké jsou podle vás vlastnosti a dovednosti občana v dnešní demokratické společnosti? Všechny návrhy doporučujeme krátce prodiskutovat a viditelně sepsat. Pro srovnání použijte závěrem pracovní list „Ideální občan tehdy a dnes", který obsahuje výčet dovedností aktivního občana, které stanovila Rada Evropy. K tomuto výčtu doporučujeme dopsat konkretizace či další nápady, které vznikly v evokační fázi. S pracovním listem pak budou studenti dále pracovat v následujících aktivitách.

 


2) Všichni studenti by nyní měli mít před sebou pracovní list „Ideální občan tehdy a dnes". Do druhého sloupce tabulky budou v této fázi vypisovat vlastní návrhy toho, jaký občan podle jejich názoru vyhovoval totalitnímu režimu, jaké vlastnosti asi měl mít. K tomu studentům poslouží podklady z dalšího pracovního listu s názvem „Jaké občany (ne)chce totalita". Tento list je rozdělen do 7 částí a každá z nich obsahuje část textu či dobového dokumentu: 1. Poučení z krizového vývoje; 2. Usnesení ÚVKSČ o stavu a nových úkolech ČST; 3. Stanovy SSM; 4. Ludvík Vaculík: Komunismus je bití; 5. Několik vět; 6. Ferdinand Peroutka: Kdo je Ferdinand Peroutka; 7. Údaje VONS.

Jednotlivé texty pracovního listu můžete rozdat do různých badatelských skupin (každá skupina pak závěrem představí, k čemu došla a s jakým podkladem pracovala) nebo naopak několik skupin studentů nechat pracovat se všemi texty listu (skupiny pak srovnají, k čemu na základě společných podkladů dospěly).
Práce by v této fázi měla končit tím, že studenti do druhého sloupce pracovního listu „Ideální občan tehdy a dnes" konkretizují takové vlastnosti občana, které si vyžaduje totalitní režim a které jsou pro jeho představitele ideálními vlastnostmi občana.

Protože podklady v pracovním listu „Jaké občany (ne)chce totalita" obsahují i některé dobové termíny, doporučujeme dát studentům k dispozici Dobový slovníček pojmů a texty Kalendária pro objasnění některých historických souvislostí.

 


3) Závěrem se studenty nahlas porovnejte ideální vlastnosti občana v dnešní demokratické společnosti s vlastnostmi občana ve společnosti totalitní. K tomu mohou posloužit i otázky pro závěrečnou reflexi.


REFLEXE:

  • Našli jste nějakou vlastnost či dovednost občana, která by platila jak dnes, tak tehdy? Pokud ano, jakou?
  • Myslíte si, že některé z vlastností občana v totalitním režimu si s sebou neseme jako národ i jako jednotlivci dodnes? Pokud ano, jaké?
  • Je nějaká vlastnost, kterou jsi z dob komunistické totality zdědila(a) i ty?
Hodnocení

pracovní listy (práce s texty a vyvozování vlastností ideálního občana tehdy a dnes)


Klíčová slova

demokracie, lidská práva, občanská společnost, participace, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.