Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Cílem interkulturního semináře o rozsahu 90 minut je zprostředkovat žákům první setkání s tématem kulturní rozmanitosti. Žáci si prostřednictvím semináře uvědomí, jaké to je být „jiný“ a dostanou příležitost zamyslet se nad tím, jak by mohlo vypadat ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím a jak by tomu každý mohl přispět.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • zdarma ke stažení

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem a obrázky
 • brainstorming

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá  – všechny aktivity jsou popsány, obsahují výukové cíle, potřebné pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 5 – 40 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji tužky, papírky, pracovní list z materiálu, prezentace (ke stažení z webových stránek)
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje (pracovní list)
 • elektronické přílohy – ke stažení je kompletní materiál a prezentace k aktivitám

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ přestože se jedná o metodiku k ucelenému 90minutovému programu, je možné jednotlivé aktivity z celkem šesti použít i odděleně v rámci odlišně pojaté hodiny na stejné téma

+ powerpointové prezentace připravené na webu ke stažení, které prezentují téma nedorozumění vzniklých kulturními odlišnostmi a zažitými stereotypy a další tři použitelné tematické metodiky (Cyklus interkulturních dílen, Miniworkcamp, Túra kulturou)

+ malý rozsah (17 stran) umožňující přečtení a rychlou orientaci v metodice, v pojetí Interkulturního semináře...

 

Náhodně z obsahu:

 • Co je to Interkulturní seminář?
 • Kulturní bingo
 • Jiný, divný, originální, normální?
 • Společnost a my


Datum publikace: 25. 6. 2012

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

interkulturalita, lidská práva, spolupráce