Já občan

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci se seznámí s minulou a současnou podobou města (obce), všímají si důležitých institucí, zhodnotí, co se jim líbilo a nelíbilo na minulé podobě místa, ve kterém žijí, a porovnají to se současnou podobou. Současnou podobu také zhodnotí. Dále žáci definují, co by se mělo v místě, ve kterém žijí zlepšit, co jim zde chybí.

Vlastní aktivita Já občan (viz Pracovní list) rozvíjí spolupráci, argumentaci, žáci uvádí příklady vlastní participace jako součást života v obci / ve městě. Zamýšlí se nad pozitivy a negativy v obci / ve městě, pokouší se nalézt řešení.

Pomůcky

Pracovní list - Život v našem městě

Psací potřeby

Papíry

Lepící papírky

Mapa z minulé aktivity (viz popis učební lekce)

Vlastní formulace cílů

Žák vyloží termín participace a uvede konkrétní příklady participace.

Žák vyhodnotí pozitivní a negativní stránky města / obce, ve které(m) žije. Navrhne zlepšení negativních stránek.

Žák si vytváří pozitivní vztah k místu (obci, městu, kraji, geografické oblasti), ve které(m) žije.

Žák naplánuje konkrétní aktivity, ktrerými on sám může přispět ke zkrášlení místa, ve kterém žije.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

 

Práce s mapou

Samotné lekci předchází aktivita, kterou mohou žáci plnit v rámci třídnických hodin či skupinové domácí práce. Výsledkem této aktivity je zmapování důležitých a zajímavých, tj. hodnotných míst ve městě (v obci).

Žáci si vytvoří dvojice a obdrží fotografii (pohled), která zachycuje místo ve městě (v obci) tak, jak vypadalo před několika lety. Úkolem žáků je místo nalézt a vyfotografovat (nejlépe ze stejného úhlu). Můžeme mít také požadavek, aby na fotografii byli zachyceni i oni.

Žáci se seznámí s minulou a současnou podobou města (obce), všímají si důležitých institucí, zhodnotí, co se jim líbilo a nelíbilo na minulé podobě místa, ve kterém žijí, a porovnají to se současnou podobou. Současnou podobu také zhodnotí. Dále žáci definují, co by se mělo v místě, ve kterém žijí zlepšit, co jim zde chybí.

 

1. Motivace - hodnotící přímka (10 minut)

Na podlahu nalepíme středovou papírovou (kobercovou) pásku (či využijeme jinou dělicí čáru) a zvolíme střed. Vyzveme žáky, aby se postavili na jednu či druhou stranu hodnotící přímky podle toho, jak jsou spokojeni s naším městem (obcí). Žáci vycházejí z toho, co poznali z předchozí aktivity. Postavením se blíže ke středu / dále od středu ukazují i míru spokojenosti / nespokojenosti. Postupně žáky vyzveme, aby své postavení krátce zhodnotili.

 

2. Samostatná práce s pracovním listem (10 minut)

Každý žák obdrží pracovní list (viz příloha). Zapíše si odpovědi na jednotlivé otázky v bublinách.

 

3. Sdílení (15 minut)

Žáci se rozdělí na 3-4 členné skupinky. Ve skupinách sdílejí své odpovědi a hledají společné (podobné) odpovědi, které mohou následně přeformulovat tak, aby s nimi byli spokojeni všichni členové skupinky. Odpovědi, které nejsou shodné, zůstanou individuálními a dále se s nimi také pracuje. Vše se zapisuje na lepicí lístečky.

 

4. Přenesení odpovědí skupinek na společnou plachtu třídy + diskuze (30 minut)

Jednotlivé zpracované odpovědi skupin (i individuální odpovědi) jsou přeneseny na plachtu (velký papír), kde je překreslena postavička člověka se zvýrazněnými orgány (viz příloha). Žáci své odpovědi nalepí na plachtu (papír) podle toho, ke kterému orgánu (bublině) se tvrzení vztahují.

Poté se učitel zeptá žáků, co si představují pod pojmem "participace". Společně si pojem vysvětlí.

Každá skupinka prezentuje to, na čem se u jednotlivých bublin shodla. Prezentují se i nápady jednotlivců. Následuje řízená diskuze o jednotlivých tvrzeních (bublinách) a o nalepených nápadech skupin, které směřují k výčtu možností participace. Zároveň při diskuzi žáci navrhují, jak se mohou nedostatky a problémy efektivně řešit a na jaké instituce se mohou v jednotlivých případech obrátit při řešení problémů. Rovněž žáci navrhují, jak zachovat a rozvíjet místa, která považují za hezká a oblíbená.

Místa, o kterých se hovoří, žáci zaznamenávají na mapu města (obce). Pomocí dohodnutých symbolů odlišují místa, která potřebují "nutný zásah", dále "hezká a oblíbená" místa a místa, která by ještě více zvelebili. Zároveň v mapě vyznačují instituce, na které se mohou v případě řešení nějakého prolému souvisejícího s životem ve městě /v obci obrátit.

 

5. Samostatná práce + sdílení (15minut)

Učitel zadá žákům, aby písemně zformulovali to, co si myslí, že mohou již nyní pro zlepšení města (obce) udělat a jakým způsobem to učiní. Dále si žáci promyslí konkrétní postup (co vše musí udělat) a navrhnou, kdy začnou. (Učitel kontroluje, jak žáci na tomto úkolu pracují). Poté vyzve několik žáků, aby své odpovědi sdíleli se třídou. Třída se snaží žáka upozornit na možné problémy či překážky a následně poradit.

 

6. Reflexe (10minut)

Formou metody volného psaní. Každý žák samostaně pokračuje textem, začínajícím : "Já jako starosta (starostka) bych....". ( Metoda volného psaní : žáci píší nepřetržitě po dobu 3minut vše, co je napadá, a to způsobem, jak mšlenky samy přicházejí, nehledí se při tom na gramatickou stránku, píší nepřetržitě a spontánně).

Když žáci dopíší text, učitel je požádá, aby si text pročetli. Poté se rozdělí do dvojic dle libosti a ve dvojici si text vzájemně přečtou. Na doporučení kamaráda a dobrovolně mohou potom jednotlivci přečíst svůj text celé třídě.

 

Hodnocení

Žák uvede konkrétní formy participace, které může sám realizovat.

Žák vyjádří své vlastní hodnocení, kterým budou pozitivní a negativní stránky města (obce), ve kterém žije.

Žák aktivně diskutuje a vyjadřuje své postoje.


Klíčová slova

občanská společnost, participace, projevit názor, veřejné institucePřiložené soubory:
COV_Ja_obcan_prezentace.ppt  
COV_Ja_obcan_PL.pdf  Autor: Petra Slámová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Jméno

  Jméno

  Ivana

  19. 2. 2024 / 16:57 1708358260
 • Jméno

  Jméno

  ivana

  19. 2. 2024 / 16:56 1708358204
 • Jméno

  Jméno

  ivana

  19. 2. 2024 / 16:56 1708358166