Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům Příručka určuje hlavní kompetence, které učitelé potřebují k zavedení výuky demokratického občanství a lidských práv do tříd, škol i širší komunity. Je určena všem učitelům a školitelům působícím v institucích vyššího školství nebo v zařízeních zaměřených na vzdělávání před zahájením pedagogické praxe a v jejím průběhu. Jedná se o překlad publikace Rady Evropy.

Dostupnost fyzicky, cena:

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Metody a formy výuky:

 • příručka neobsahuje konkrétní metody, poskytuje tipy učitelům, jak zavádět výchovu k občanství (nejen) do výuky a učebních osnov

 

Metodická podpora:

 • přehledně zpracované možnosti aktivit na zavádění, rozvoj, upevňování a rozšiřování kompetencí ve výchově demokratického občana a výchově k lidským právům

 

Časová náročnost aktivit:

 • neobsahuje jednotlivé aktivity

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – ne
 • kopírovatelné přílohy – ano (tabulka pro sebehodnocení a akční plán profesního rozvoje)
 • elektronické přílohy – ne (celá publikace je ke stažení)

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace nabízí obrovské množství tipů na aktivity podporující výchovu demokratického občana a výchovu k lidským právům, tipy jsou dobře využitelné nejen jako náplň vyučovacích hodin

+ zpřehledňující rozdělení na čtyři barevné části podle zaměření kompetencí / aktivit

- teoretický úvod a častý výskyt pojmu "kompetence" může lehce odrazovat od začtení se

 

Náhodně z obsahu:

 • Přehled kompetencí a celkové představení dokumentu
 • Skupina A: Znalost a porozumění Výchově demokratického občana a Výchově k lidských právům
 • Skupina B: Učební a vzdělávací aktivity, které rozvíjejí VDO/VLP ve třídě a ve škole
 • Skupina C: Učební a vzdělávací aktivity, které rozvíjejí VDO/VLP prostřednictvím partnerství a angažovanosti v komunitě
 • Skupina D: Implementace a hodnocení participativních přístupů VDO/VLP
 • Materiály pro další zúčatněné strany 

 

Ke stažení zde:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikaceDatum publikace: 1. 9. 2012

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

občanská společnost, odpovědnostPřiložené soubory:
How_all_Teachers_EN.pdf