Jak nás vidí ostatní

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu aktivit si žáci uvědomí různorodost názorů při posuzování konkrétního člověka.  Žáci během aktivit pracují ve skupinách, velmi důležitá je společná diskuse a reflexe. Na tuto lekci lze navázat lekcí "Předsudky a stereotypy".

Pomůcky
 • Velké archy papíru:
 1. pro každou skupinu jeden
 2. další tři archy pro druhou aktivitu
 3. jeden arch pro stanoviska
 • Fixy.
 • Pracovní materiál pro jednotlivé skupiny (v přílohách).
Vlastní formulace cílů
 • Žáci srovnají vlastní názor s názorem ostatních.
 • Žáci diskutují a hledají společné stanovisko.
 • Žáci zdůvodní, proč je složité posuzování druhých lidí, a vysvětlí, z čeho plyne různorodost názorů při tomto posuzování.
Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Aktivita "O novém spolužákovi"

Průběh:

 • Učitel vypráví příběh o chlapci, který se přestěhoval a prozkoumává nové prostředí (viz pracovní text pro učitele v příloze - Maxův deník komplet). Poví třídě o deníku chlapce, ale nepřečte ho nahlas, protože každá ze skupin dostane pouze část jeho textu.
 • Žáci vytvoří tři skupiny a obdrží pracovní materiál  (jiná verze pro každou skupinu), velký arch papíru a fixu. V případě velkých tříd je možné vytvořit více skupin a učitel poté rozdá více úkolů ke ztvárnění scén nebo může stejný úkol zadat různým skupinám. Druhá možnost může být velice zajímavá, protože na ní lze demonstrovat, jak odlišné mohou být popisy.
 • Cílem práce skupin je vypsat charakteristiky chlapce Maxe na velké archy a připravit herecké ztvárnění dle záznamu z deníku (pokyny dostanou žáci v rámci pracovního materiálu v příloze).
 • Pokud má učitel k dispozici pouze oddělené vyučovací jednotky po 45 minutách, vybere na konci první jednotky velké archy (poté je znovu rozdá na začátku další jednotky) a provede stručné shrnutí při zakončení vyučovací hodiny. Tzn. první časová jednotka by měla obsáhnout soupis charakteristik chlapce z deníku na velké archy a přípravu hereckého ztvárnění. Na začátku další jednotky učitel žákům připomene aktivitu a dá k dispozici 5 až 8 minut na vyzkoušení hereckých výstupů.
 • Zvolený člen skupiny přečte charakteristiku chlapce z deníku z velkého archu a skupina odehraje scénku (bez přerušování spolužáky či učitelem!)

 

Závěr a reflexe:

V závěrečné reflexi žáci diskutují na základě otázek nebo učitel sám aktivitu zhodnotí a vysloví pozitivní zpětnou vazbu. Lze využít motivačních otázek:

 • Jaký zážitek jako skupina jste měli?
 • Dozvěděli jste se něco nového?
 • Jak se nám podařilo představit postavy, které jsme hráli?

 

2. Aktivita: "Jak nás vidí různí lidé"

Průběh:

Učitel vybídne žáky, aby se posadili do půlkruhu před tabuli, kde jsou tři archy s nápisy: učitelé, sousedé, spolužáci. Žáci mají za úkol navrhnout, jak by chlapce z deníku mohly vidět jednotlivé skupiny uvedené na arších.

Možné podněty ze strany učitele na podporu kritického myšlení:

 • Když vidím tyto rozdílné popisy, jsem trochu zmatený.
 • Co je tedy teď pravda?
 • Kým ve skutečnosti Max je?

 

Závěr a reflexe:

Během následné diskuse by žáci měli pochopit, že je naprosto normální, pokud je na člověka pohlíženo různými lidmi nebo skupinami různě. Měli by si uvědomit, že nelze používat kategorie jako „pravda” a „lež” k popisu názorů. Naopak, aby byl obraz chlapce spravedlivý, nelze ho popisovat pouze z jednoho úhlu pohledu. Učitel může uvést pojmy předsudek a stereotyp. (Informace o předsudcích a stereotypech naleznete v příloze)

 

Závěrem je vhodné sepsat na velký arch jednotlivá stanoviska na téma:

 "Co o chlapci můžeme říci? Jak ho můžeme vhodně popsat?"

Stanovisko 1.......

Stanovisko 2......

Stanovisko 3..... atd.

Učitel provede shrnutí aktivit, může zmínit pojem identita. Žáci si mohou na základě shrnutých stanovisek a na základě diskuse vytvořit osobní zápis na probírané téma "jak nás vidí ostatní".

Hodnocení
 • Závěry z diskuse
 • Archy se sepsanými stanovisky, tj. charakteristikami chlapce z deníku

Klíčová slova

osobnostní rozvojPřiložené soubory:
COV_Jak_nas_vidi_ostatni_Maxuv_denik_komplet.doc  
COV_Jak_nas_vidi_ostatni_Predsudky_a_stereotyp.doc  
COV_Jak_nas_vidi_ostatni_Skupina_1.doc  
COV_Jak_nas_vidi_ostatni_Skupina_2.doc  
COV_Jak_nas_vidi_ostatni_Skupina_3.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.