Jak (nejen) básníci přicházejí na svět

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Lekce poukáže na téma porodů jako na přirozenou součást našich životů. Vytvoří prostor na diskuzi o představách porodu ve společnosti i o vlastním očekávání a přání. Současně nabídne možnost prozkoumat tuto problematiku skrze satirická videa a konfrontovat je se světovými lékařskými doporučeními.

Pomůcky

Dataprojektor a počítač na promítání videí.

Nakopírované informační letáky.

Vlastní formulace cílů

Studenti porozumějí porodu jako přirozené součásti života a schopnosti lidského těla. Uvědomují si společenské konstrukty doprovázející příchod na svět a jsou schopní mluvit o nich.

Studenti dokáží kriticky nahlížet na porodní rutinu v kontextu doporučení světové zdravotnické společnosti. Rozumějí, že je důležité převzít zodpovědnost za sebe, dítě i porod a možnost zvolit si pro ně to nejlepší.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

 
1. Brainstorming
(5 min)

Na úvod hodiny položíme studentům otázku, co je napadá když se řekne POROD. Myšlenky zapisujeme na tabuli dokud bude ve třídě dostatek nápadů. Můžeme se společně se studenty zamyslet nad pojmy, jaké emoce v nás probouzejí. Jaká očekávání a představy porod vyvolává.


 

2. Porodní příběh (10 min)

Přečteme studentům porodní příběh - viz příloha (na výběr ze dvou porodních příběhů dle preference pedagoga). A necháme je ve dvojicích či čtveřicích diskutovat nad otázkami. Po chvíli vyzveme skupiny ať odpovědi shrnou a podělí se o ně s celou třídou.

příklady otázek:

Čím vás příběh zaujal nebo překvapil?

V čem spatřujete největší rozdíl v porodech popsaných v příběhu?

Jaké porody znáte z vašeho okolí? Víte, jak jste se sami narodili?


 

3. Video – milování jako porod, Jak jinak Čůrat (20 min)

JAK JINAK Čůrat: https://www.youtube.com/watch?v=60wZBMRUt0Q

The Performance: Sex like Birth: https://www.youtube.com/watch?v=lZG0T7xHy6A

 

Rozdáme studentům nakopírované prohlášení WHO s instrukcí, ať si jej přečtou, zda rozumí všem termínům. Neznámé pojmy vysvětlíme a ujistíme se, že všem studentům je již vše srozumitelné.

Úkolem studentů bude shlédnout videa  a zaměřit se, které postupy z prohlášení WHO ve videích zaznamenají.  Promítneme videa projektorem. Po ukázkách dáme chvíli pro vyhledávání v dokumentu.

Následuje prostor pro diskuzi nad videi  a klademe doplňující otázky. Při nesdílné atmosféře ve třídě můžeme žáky rozdělit opět do malých skupin či dvojic, které si odpovědi sdělí uvnitř skupinky, diskutují a závěr mluvčí prezentuje i ostatním skupinám.

příklady otázek:

Co zobrazují videa? Na co chtěli autoři upozornit?

Jaké pocity ve vás videa vyvolala? Co vás napadalo?

Jakých lékařských postupů jste si ve videu všimli? Z jakých kategorií se jich objevilo nejvíce?


 

4. Reflexe (10min)

Nejprve nabídneme prostor pro otázky či myšlenky k celému tématu. Po vyčerpání příspěvků pokládáme otázky..

Příklady otázek:

Kdybyste si mohli vybrat, jak by měl vypadat porod vašeho dítěte?

Napsali byste si porodní přání? Jaké body by obsahovalo?

Proč myslíte, že porody vzbuzují ve společnosti diskuze? Čím to může být způsobené?

Jak by se mohla otázka porodů v české společnosti proměnit?


 
 

Varianty:

  • Můžeme následně zadat domácí úkol - vypracovaní vlastního porodního přání za pomocí informačního listu z přílohy a zdůvodnění výběru či nevýběru jednotlivých přání.

  • Předem před lekcí studentům dát za úkol vyhledání si porodních příběhů. A zahájit tak lekci diskuzí o přečtených příbězích.


 

Odkazy:

http://www.strom-zivota.net/porod/doporuceni-who-jake-metody-jsou-pri-porodu-zadouci-a-jake-skodlive

http://normalniporod.cz/

http://www.jakjinak.info/

http://www.azrodina.cz/17-porod

 

Klíčová slova

kritické uvažování, lidská práva, odpovědnost, svobodaPřiložené soubory:
porod_materialyklekci.docx  Autor: Michaela Zapletalová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.