Jak projevit nesouhlas

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Jaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.

Pomůcky

Pracovní list Formy nesouhlasu.

Vlastní formulace cílů

Studenti pojmenují nástroje vyjádření nesouhlasu.

Studenti kriticky zhodnotí formy nesouhlasu z období před rokem 1989.

Studenti porovnají možnosti vyjádření nesouhlasného názoru v současnosti a v totalitní době.

Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Studenti si představí následující situaci: Právě ve škole vešel v platnost nový školní řád, kde se mimo jiné říká, že studenti jsou o velké přestávce povinni chodit dokola po chodbě a svačit.Pokud chcete, můžete sehrát malé divadlo a předstírat, že se taková věc na vaší škole právě stala. Studenti se tak do situace lépe vžijí a budou motivováni ji řešit.

2) Použijte metodu brainstormingu a zeptejte se studentů, co všechno by mohli udělat, když s nařízením nesouhlasí? Např. sepsat petici, stávkovat, napsat otevřený dopis řediteli, změnit školu apod. Všechny nápady sepište.

3) Společně doplňte, co všechno může dnes člověk dělat, když s něčím nesouhlasí? Pro ilustraci si vymyslete nějakou konkrétní situaci, např. Vláda vydala nařízení, že do všech nákupních center mají přístup lidé od 21 let.

4) Nyní nechte studenty určit, který z napsaných nápadů by byl za hranicí nebo na hranici zákona, tj. co už by nebyl legální protest (např. vloupání do oblíbeného nákupního centra)

5) Rozdejte studentům pracovní list Formy nesouhlasu.Studenti s ním budou pracovat ve skupinách (po 2 - 5). Studenti se snaží představit, jak žili lidé v roce 1980 a jakými způsoby tenkrát mohli vyjadřovat nesouhlas. Pokud by to pro studenty bylo těžké, můžete si nejdříve tehdejší situaci více přiblížit, přečíst úryvek z knihy, která popisuje onu dobu apod. Také situace či jména z pracovního listu nemusí být studentům srozumitelná, proto si situace nejdříve společně projděte a případně vysvětlete.

6) Na závěr si srovnejte možnosti, jak projevit nesouhlas v dnešní době a jak tomu bylo v době totality. Následuje společná diskuze nad otázkami k reflexi.

 

REFLEXE:

 • Jaký je rozdíl mezi dnešními možnostmi projevu nesouhlasu a dobou před rokem 1989?
 • Kdo určuje, co je ještě v mezích zákona a co už ne? A jak to bylo před rokem 1989?
 • K čemu je dobré se nahlas vyjádřit, když s něčím nesouhlasím?
 • Už jste někdy proti něčemu protestovali? Kdy a proč?
 • Mělo veřejné vyjádření nesouhlasu v době totality nějaký dopad? Změnilo se tím něco?
 • A jak je to dnes? Můžeme něco změnit tím, že s něčím veřejně nesouhlasíme?
 • Má smysl vyjadřovat nesouhlas, i když se tím nic nezmění? Proč?
Hodnocení

návrhy, jak projevit nesouhlas

pracovní listy

srovnání možností projevu nesouhlasu za totality a dnes


Klíčová slova

demokracie, občanská společnost, participace, projevit názor, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Martina Nováková

  Martina Nováková

  Pracovní list formy nesouhlasu jsou nedostupné.

  5. 2. 2015 / 19:01 1423159287