Jazyková vybavenost obyvatel ČR

Zařazeno v tématech

Typ školy: Střední odborné vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Lekce vede žáky k sebereflexi jejich dovednosti používat cizí jazyk, uvědomění si, k čemu všemu je třeba, a poskytuje srovnání jazykové úrovně se zeměmi EU. Na příkladu hledání práce si žáci uvědomí, že znalost cizího jazyka se stává nezbytností. Video ukázky významných představitelů, ale i obyčejných lidí, žákům demonstrují, že odvaha mluvit je důležitější než perfektní výslovnost nebo ovládání gramatiky. Lekce by měla posílit motivaci žáků překonávat vlastní nedostatky a cizí jazyk aktivně používat. 

Lekce je inspirovaná článkem „Podceňuju se, tedy jsem“ – 11.11.2012, Respekt číslo 46/2012

Pomůcky

Počítač a dataprojektor k puštění video a audioukázek, nakopírované přílohy (je možné je pouze promítnout)

Vlastní formulace cílů

Žáci si uvědomí, zdali se podceňují ve své znalosti cizího jazyka.

Žáci reflektují své preference ohledně budoucího zaměstnání, a zjistí, zda jim znalost cizího jazyka rozšíří možnosti při hledání práce. 

Žáci zjistí, na co je cizí jazyk potřeba v běžném životě, a srovnají jazykovou připravenost občanů ČR s občany jiných států Evropské unie.

Žáci se zamyslí nad prohlubující se globalizací pracovního trhu a kriticky hodnotí pozitivní i negativní důsledky tohoto jevu.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

1.       Úvod – vzbuzení zájmu o téma, motivace (10 minut)

 • Pro odlehčení začátku hodiny a zároveň uvedení do tématu je možné pustit část rozhovoru lyžaře Stanislava Řezáče po vítězném závodě. Téma potřebnosti a nutnosti zvládnutí cizího jazyka se prolíná celou vyučovací hodinou. Video je možné pustit i po vyplnění následného dotazníku, pokud by se vyučující na začátku hodiny měl zdržovat čekáním na naběhnutí počítače. Ukázka je dostupná zde: http://www.youtube.com/watch?v=WIlpHDywtTI 
 • Zadáme žákům k vyplnění jednoduchý dotazník (viz příloha). První tři otázky směřují na průbojnost a sebevědomí žáků v používání cizího jazyka (pro potvrzení / vyvrácení domněnky o tom, že se Češi stydí mluvit, viz článek Respektu Podceňuju se, tedy jsem), následující čtyři otázky slouží k porovnání třídy s výsledky průzkumu EU (viz příloha).
 • Vyplněné dotazníky vybereme, žáků se zeptáme na názor, jak jsou na tom Češi s jazykovou vybaveností v porovnání se státy EU. Zda již někdy hledali informaci, která byla dostupná pouze v cizím jazyce. Zda si myslí, že stačí se v současném světovém dění orientovat pouze podle českých médií, apod.
 • Vybrané části ze zprávy EU o jazykové vybavenostijejích obyvatel promítneme na tabuli, příp. rozdáme nakopírované do dvojic a necháme v nich žáky vyhledávat informace. Např.:
  • str. 1 - Obyvatelé kterých států jsou nejlépe jazykově vybaveni? Kteří nejméně? Proč? 
  • str. 2 – Ve kterém státu mluví nejvíce obyvatel některým cizím jazykem? Ve kterém nejméně? Jak je na tom v porovnání s ostatními státy a s průměrem EU ČR? Jak Slovensko?
  • str. 3 – Jak se v četnosti používání cizího jazyka liší ČR od průměru EU? Do které kolonky patříte vy sami?
  • str. 4 a str. 6 – Zjistěte, zda je významný rozdíl ve skutečných příležitostech, kdy obyvatelé EU cizí jazyk využívají a v jejich názoru na situace, v kterých by pravděpodobně využíván mohl být. Kdy jazyk kromě výuky ve škole používáte vy sami?
  • str. 5 a str. 7 – Prohlédněte si čísla České republiky – odpovídají vaší osobní zkušenosti? Kdo z vás cizí jazyk použil a v jaké situaci? ...

 

2.       Nabídky práce (15 min)

 • 67 % Čechů si myslí, že je dobré se učit jazyk pro možnost práce v zahraničí, 44 % pak kvůli možnosti získat lepší práci u nás. Jak je to se skutečnými jazykovými požadavky u pracovních míst v ČR? 
 • Jednou ze dvou možností je rozdat žákům seznam nabízených pracovních pozic (viz příloha) a nechat je označit ty, ve kterých si myslí, že je jako požadavek nějaký cizí jazyk. Kterých pět profesí ze seznamu by si vybrali? Potřebovali by k nim cizí jazyk?
 • Pozn.: všechny uvedené profese jsou včetně jazykového požadavku sebrány z nabídky Úřadu práce, identifikaci zaměstnavatelů nezveřejňujeme, pochopitelně se požadavky různých zaměstnavatelů na stejnou pozici budou lišit.
 • Druhou možností je nechat žáky vyhledat pracovní místa na internetu – buď předem jako domácí úkol, nebo v hodině na webech jako jobs.cz, konkrétní pobočce Úřadu práce http://portal.mpsv.cz/upcr/kp, apod. Úkolem je najít 10 různých pracovních pozic a k nim zjistit, zda je požadována znalost cizího jazyka nebo ne. Další možností k vyhledávání je web http://portal.mpsv.cz/eures obsahující pracovní nabídky všech států EU.
 • Ptáme se žáků: Souhlasíte nyní s názorem téměř poloviny Čechů, že znalost cizího jazyka otevírá prostor pro získání lepší práce? Proč ano / ne? Je potřebná perfektní znalost cizího jazyka?

  

3.       Úroveň znalosti cizího jazyka vs. postavení mluvčího (15 min)

 • Sdělíme žákům, že jim ve zvukových otázkách pustíme část projevu Petra Nečase – předsedy české vlády, Václava Klause – prezidenta ČR, Benjamina Netanyahua – předsedy vlády Izraele a Ban Ki Moona – generálního tajemníka OSN. Jména napíšeme na tabuli, žáky necháme určit pořadí jmen podle významnosti úřadu, který zastávají. V ukázkách se pokusí přiřadit jméno k hlasu (pouštíme je tedy bez obrazu) a ohodnotí si podle poslechu úroveň angličtiny (resp. anglické výslovnosti). Odpovídá úroveň jazyka pozici, kterou dotyční zastávají? Je třeba mluvit perfektní angličtinou?

 

(Miss Teen USA 2007, Ms. Teen South Carolina - Lauren Katlin answers the question why so many Americans cannot locate America on a world map. This is her answer:

"I personally believe that US Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps and I believe that our education like such as in South Africa and the Iraq everywhere like such as and I believe that they should our education over here and the US should help the US and should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries so we are able to build up our future.")

 

 4.       Závěr (5 min)

 • V závěru žákům jmenujeme příležitosti, při kterých Evropané používají cizí jazyk, zvednutím ruky, stavěním se na názorovou škálu (u tabule ano, na druhém konci třídy ne), nebo jakkoliv jinak je necháme projevit názor, zda tuto příležitost využívají (využijí) i oni sami:
  • Na dovolené
  • Při sledování filmu, televize, rádia
  • Na internetu
  • Komunikace s kamarády
  • Pracovní konverzace – živě nebo po telefonu
  • Čtení knih, novin, časopisů
  • Komunikace s členy rodiny
  • Pracovní konverzace – psaní dopisů a emailů
  • Pracovní četba
  • Studium jazyků
  • Myslíte si, že se vám vyplatí studovat cizí jazyk?

Alternativní závěr: v přiloženém souboru je uvedeno několik statistických údajů k práci cizinců v ČR a Čechů v zahraničí. Zejm. se staršími žáky můžeme rozvinout diskusi, proč je tak velké zastoupení cizinců ve vedení českých firem; proč u nás pracuje tolik cizinců a současně stále více Čechů odjíždí pracovat za hranice; jaké další požadavky kromě jazykové vybavenosti tyto změny kladou na člověka (schopnost cestovat a orientovat se v neznámém prostředí; absence u rodiny,...); zda to je dobře nebo špatně – co nám tyto změny přinášejí a co nás naopak stojí. 

Hodnocení

Hodnotíme míru aktivity žáků při práci s texty, při zamýšlení se nad otázkami a při vyplňování dotazníků, jejich snahu zapojovat se do diskuze.


Klíčová slova

globalizace, interkulturalita, Učím s RESPEKTemPřiložené soubory:
lekce_jazykova vybavenost_dotaznik.pdf  
lekce_jazykova vybavenost_eurobarometer.pdf  
lekce_jazykova vybavenost_nabidky prac mist.pdf  
lekce_jazykova vybavenost_statistiky.pdf  
Lekce_jazyková vybavenost_vse_doc.zip  Autor: Iva Tajšlová a Jaroslav Petřík, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.