Karlovarské minerální vody a lázně Kyselka

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Prostřednictvím stolní hry žáci získají základní informace o kauze Karlovarských minerálních vod a lázní Kyselka, možná řešení situace rozeberou v následné diskuzi. V diskusi žáci sami formulují argumenty spojené s památkovou ochranou a povinnostmi vlastníků nemovitostí.

Lekce vznikla v reakci na články „Kdo může za zkázu Kyselky“ a „My Mattoni neradi“ – 9.9.2012, Respekt číslo 37/2012

Pomůcky

hrací plánkartičkami úkolů, kostky a figurky

v případě možnosti PC a dataprojektor (nejsou nutné) 

Vlastní formulace cílů

Žáci získají základní informace a souvislosti případu „Mattoni“ a chátrající lázně Kyselka.

Žáci vyhodnotí současnou situaci a možnosti jejího řešení.

Žáci sami formulují argumenty spojené s památkovou ochranou a povinnostmi vlastníků nemovitostí.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

1.       Před lekcí (domácí úkol)
Vyučovací hodině by měl předcházet domácí úkol, ve kterém žáky necháme např. na wikipedii přečíst heslo „Lázně Kyselka“, můžeme jim předem rozdat i testové otázky a nechat je zjistit správné odpovědi. Ti, kteří úkol splní, budou ve výhodě při hraní hry a budou navíc schopní snáz argumentovat v diskuzi. Zadání domácího úkolu však není podmínkou.

 

2.       Úvod (8 min)

 • Zeptáme se žáků, jestli znají minerální vodu Mattoni, zda umí určit, kde se stáčí, zda vědí o společnosti Karlovarské minerální vody další informace. Sdělíme žákům, že již dlouhou dobu probíhá spor o opravu lázní Kyselka, které jsou památkově chráněným objektem, a že více informací se dozvědí při hraní hry. Uvedení do tématu je možné také pomocí brainstormingu.
 • Pro bližší představu je možné promítnout mapu a ukázat, kde leží Karlovy Vary a obec Kyselka (např.:  http://www.ezilon.com/maps/images/europe/Czech-physical-map.gif)
 • Upozorníme na historickou a architektonickou hodnotu budov v areálu Lázní Kyselka, na skutečnost, že jsou kulturní památkou, na jejich havarijní stav a skutečnost, že s jejich rozpadem navždy mizí část kulturního dědictví naší země (je možné promítnout žákům aktuální fotografie z místa, např. zde, nebo vytisknout pro srovnání obrázky lázní v jejich zlatých letech, např. zde).

3.       Stolní hra (20 min)

 • Vysvětlíme pravidla hry:
  • Každý hází kostkou, hráč na tahu popojde na hracím plánu vždy o hozený počet polí, při šestce se hod neopakuje, sejdou-li se dva na stejném poli, nevyhazuje se.
  • Hra obsahuje dva druhy speciálních polí – první jsou pouze informační, obsažené v hracím plánu včetně příslušného úkonu figurkou, druhé jsou názorové karty, které si hráč snímá z připravené hromádky. Při sejmutí názorové karty hráč její text přečte nahlas a pokusí se obhájit svůj postoj k němu. Pokud spoluhráči argumentaci uznají jako dostatečnou, postoupí hrát o pět polí vpřed, v opačném případě zůstává stát. Názorové kartičky se hodí spíše pro žáky SŠ, na ZŠ je možné je nahradit vybranými testovými otázkami (strana 3 a 4 přílohy lekce_Mattoni-karty.pdf).
  • Rychlé skupiny nemusí skončit v cíli, ale mohou začít další kolo a hrát o to, kdo dojde nejdál.
  • Rozdělíme žáky do maximálně čtyřčlenných skupin, rozdáme plány a zahájíme hru. Během hry procházíme mezi skupinami a dohlížíme na to, zda žáci skutečně u názorových kartiček diskutují a vyjasňují si své postoje.

TIP K TISKU: pokud nemáte tiskárnu A3, zvolte při tisku hracího plánu v Acrobat Readeru volbu "Tisk" - "Plakát" a měřítko dlaždic 93%. Herní plán se vytiskne na dvě strany A4.

(Názorových karet je zatím sedm, návrhy obsahu dalších karet uvítáme na tajslova@obcanskevzdelavani.cz)  

 

4.       Diskuze a závěr (15 min)

 • Zeptáme se, kdo ve které skupině vyhrál, jak jim pomohla speciální pole (na které milníky stoupli a proč si myslí, že je příslušná událost urychlila nebo zbrzdila), zda dokázali využít zvláštní pole na argumentačních kartách apod.
 • Shrneme známé informace, a pokud ještě nezaznělo, doplníme, že stavba i provoz lázní byly i v době největšího rozmachu a popularity dotovány ze zisků stáčírny, a že tedy privatizace, do které šly lázně i stáčírna odděleně jako samostatné subjekty, je rozporuplná. Tyto informace jsou pro další diskuzi zásadní.
 • Stručná informace k fungování památkové péče: Movitou či nemovitou věc prohlašuje za památku Ministerstvo kultury ČR. Vlastníkovi této věci pak vzniká povinnost na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, atd. V případě porušení této povinnosti může vlastníkovi obecní úřad uložit pokutu až 2 mil. Kč, příp. krajský úřad až 4 mil. Kč, jedná-li se o národní kulturní památku. O pokutě rozhoduje památkový odbor příslušného úřadu, instituce velmi odlišná od Národního památkového ústavu – „památkářů“, který je výzkumnou a odbornou institucí MK s poradní funkcí. U obecních a krajských orgánů je možné si stěžovat na nevymáhání primární povinnosti vlastníků a neukládání opatření ani pokuty, což jim umožňuje památkový zákon v §15 a v páté části. Tak se dostáváme k jádru problému nejen Kyselky, ale české památkové péče obecně – nečinnost vlastníka souzní s nečinností správních orgánů. Více viz Zákon o státní památkové péči
 • Pro podpoření diskuze je na konci tohoto textu připojeno několik tvrzení obou stran sporu, která se objevila v tisku.  Je možné diskutovat o reklamních spotech vzniklých k podpoření rekonstrukce areálu a památkově chráněných budov, o vhodnosti slov zvolených Romanem Týcem na konci spotu.
 • Rozvineme diskusi o otázkách na „názorových“ kartičkách. Zeptáme se, zda v některé skupině nechtěli zdůvodnění a vysvětlení některého hráče uznat a proč. Příp. můžeme jít kartu po kartě, nechat zaznít jedno vysvětlení a pak se zeptat, zda měl někdo opačný názor a ať ho vysvětlí. Pro vlastní orientaci můžete použít přílohu s komentovanými názorovými kartami, která obsahuje dodatečné informace k jednotlivým otázkám.
 • V úplném závěru zadáme žákům volné psaní na téma „Kdybych já byl majitel KMV pan Pasquale, udělal bych s lázněmi...“

 

Ilustrace: Aleš Čuma

Grafické zpracování: Markéta Snopková 

Hodnocení

Hodnotíme přípravu žáků na hodinu (splnění domácího úkolu), snahu zapojit se do diskuze o kauze. Pochvalu by měly slyšet všechny skupinky hrající hru podle pravidel. Příští hodinu je možné zadat krátkou úvahu na téma památkové péče. 


Klíčová slova

odpovědnost, projevit názor, Učím s RESPEKTem, veřejné institucePřiložené soubory:
lekce_Mattoni-_komentovane_nazorove_otazky.pdf  
lekce_Mattoni-dodatecne_informace_zdroje.pdf  
lekce_Mattoni-domaci_ukol.pdf  
lekce_Mattoni-karty.pdf  
lekce_Mattoni-herni_plan.pdf  
lekce-Mattoni-prilohy-MSWord.rar  Autor: Jaroslav Petřík a Iva Tajšlová, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.