Kdo a co má vliv na mé rozhodnutí

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Jak probíhá proces rozhodování. Jaký je rozdíl v rozhodnutí v dnešní době a v době diktatury.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti vysvětlí, co a kdo má vliv na jejich rozhodování.

Studenti pojmenují, na co a koho má vliv určité rozhodnutí.

Studenti porovnají faktory, které člověka ovlivňují při důležitých rozhodnutích dnes a které ho ovlivňovaly v době vlády komunistického režimu.

Studenti popíší vlastními slovy, co to je klíčové rozhodnutí.

 

Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Aktivitu začněte brainstormingem nad otázkou: Co a kdo má vliv na vaše rozhodování?

 

2) Studenty rozdělte do skupin po 4 - 5, mohou ale pracovat i individuálně. Každý student si přečte text z pracovního listu Příběh Terezy. Pro práci s textem doporučujeme použít následující otázky:

 • Kdo je Tereza?
 • Jaké rozhodnutí bylo v Terezině životě klíčové?
 • Co mělo na toto klíčové rozhodnutí vliv?
 • Jak toto rozhodnutí ovlivnilo Terezy život?

Text můžete použít pro diskuzi nad dalšími tématy (např. osobnost Pavla Kohouta, ženy disidentky, bytové divadlo, vliv rodičů na můj život, Charta 77 atd.)

 

3) Poté rozdejte studentům pracovní list Strom rozhodnutí. Jejich úkolem je doplnit prázdná okénka podle textu z pracovního listu Příběh Terezy. Jako klíčové rozhodnutí byl v příběhu Terezy zvolen Podpis charty 77 (je však možné, že studenti budou vnímat jiné rozhodnutí jako klíčové). Do spodní části stromu zapíší studenti, co a kdo měl na toto rozhodnutí vliv. Naopak do horní části napíší důsledky tohoto rozhodnutí. Podle úrovně studentů můžete nechat strom zcela prázdný, případně předvyplnit více políček. Strom rozhodnutí může vyplňovat také celá třída společně.

 

4) Nyní se každý student samostatně zamyslí, jestli a kdy udělal už nějaké klíčové či důležité rozhodnutí (např. výběr školy, studium v zahraničí). Pokud by někdo nemohl přijít na důležité rozhodnutí, vymyslí si jakékoli jiné (např. volba volitelného předmětu, způsob trávení prázdnin atd.). Úkolem každého studenta je vytvoření vlastního stromu rozhodnutí, do jehož středu si napíše své důležité rozhodnutí. A stejně jako před tím v pracovním listu napíše, co a kdo měl na toto rozhodnutí vliv a jaké důsledky toto rozhodnutí mělo či má.

 

5) Kdo chce, představí svůj strom ostatním ve třídě. Důležité je zdůraznit, že nelze hodnotit, zda vybrané rozhodnutí je klíčové či ne, nebo zda vlivy na toto rozhodnutí jsou nebo nejsou správné. Strom rozhodnutí je subjektivním znázorněním každého studenta a je jen na něm, které rozhodnutí si zvolí jako důležité, a co a kdo si myslí, že ho v něm ovlivnilo.

 

6) Pro prohloubení tématu této aktivity může použít simulační hru Když někdo rozhodne za mě. Rozdělte studenty náhodně do páru a řekněte jim, že podobně jako v dřívějších dobách, jste teď v pozici jejich rodičů rozhodli, koho si mají vzít za muže, ženu. Úkolem studentů bude za prvé společně vymyslet, jak spolu spokojeně fungovat, když si sebe navzájem nevybrali sami a zapsat si to. Za druhé vytvořit přehled toho, jaké může mít výhody a jaké nevýhody, když někdo rozhodne za mě. "Páry" pak své závěry krátce přestaví ostatním.

 

REFLEXE

 • Co pro vás bylo těžké při sestavování vlastního stromu rozhodnutí?
 • Podle čeho jste se rozhodli, jaké rozhodnutí umístíte doprostřed stromu?
 • Jak se pozná klíčové rozhodnutí?
 • Jaká klíčová rozhodnutí už jste učinili?
 • Jaká důležitá rozhodnutí vás čekají v blízké době?
 • Jaký je rozdíl mezi tím, co a kdo ovlivňoval rozhodnutí Terezy, a mezi tím, co a kdo ovlivnil vaše rozhodnutí?
 • Co ovlivňovalo rozhodování lidí v době komunismu a co je ovlivňuje dnes? Jaký je mezi tím rozdíl?
 • Je dobré při důležitých rozhodnutích brát v potaz, jaký vliv to bude mít na jiné osoby? Proč?
 • V jakých situacích rozhoduje za vás někdo jiný? Proč?
 • V jakých situacích se rozhodujete zcela sami?
 • Kdo nese odpovědnost za většinu vašich rozhodnutí?
 • Do jaké míry je váš život závislý na vašich rozhodnutích a do jaké míry na rozhodnutích druhých?
Hodnocení

pracovní listy


Klíčová slova

demokracie, občanská společnost, osobnostní rozvoj, participace, projevit názor

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.