Kdy a co je spravedlnost

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Základní lekce. Co je to spravedlnost. Jak s ní člověk pracuje.

Pomůcky

Pracovní list

"Jaká je spravedlnost",

Antikódy - Václav Havel

ukázka z internetu

Vlastní formulace cílů

Kriticky zkoumat obsah slova spravedlnost.

Promyslet otázku, zda-li existuje něco jako pozemská spravedlnost.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Následující aktivity mají evokační charakter a nemají chronologickou návaznost. Jejich cílem je otevřít téma spravedlnosti, připravit studenty na to, co vše se v něm skrývá a získat zpětnou vazbu, jak mu sami rozumějí.

1) Zadejte studentům úkol, aby vytvořili výstižný popis, či definici toho, co je spravedlnost. Jaký význam se v pojmu spravedlnost skrývá. Jaký význam spravedlnosti vystihují vybrané výroky a rčení. Proč je spravedlnost symbolizována jako slepá, s mečem a váhami, proč někdy namísto váhy má knihu. K práci na tomto úkolu lze využít pracovní list"Jaká je spravedlnost".

Možná definice může znít: Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé". Spravedlnost tedy patří mezi základní nároky na lidské jednání i na vztahy ve společnosti. (sestaveno na základě popisu nahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Spravedlnost).

2) Nechejte studenty ve skupinách navrhnout jiné možné symboly a alegorie, které by byly pro spravedlnost výstižné.

3) Požádejte studenty ve skupinách, aby vytvořili antikód na téma spravedlnost.

4) Nechejte studenty nalézt a uvést příklady z vlastního života, kdy sami vnímali něco jako nespravedlivé, kdy jim byla činěna křivda.

 

REFLEXE:

 • Podle čeho poznáš, zda se tobě nebo jiným děje něco nespravedlivého?
 • Jaké instituce zaručují a symbolizují ve státě spravedlnost?
 • V čem se lišilo pojetí spravedlnosti za totality od pojetí v dnešní společnosti?
 • Myslíš, že generace tvých prarodičů a rodičů vnímá dnes něco ze svého života v době komunismu jako nespravedlivé? Co to je?
 • Jaký je vztah mezi spravedlností a ideologií?
Hodnocení
 • pracovní listy "Jaká je spravedlnost"
 • zapojení žáků do skupinové práce při tvoření antikódu na téma spravedlnost, nápaditost řešení

Klíčová slova

demokracie, právo, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • JÁN CHromý

  JÁN CHromý

  chtěl bych se dozvědět zda je spravedlnost v mém případě když je člověk 9krat vikraden /prodejna/jsou provedene písemné škody mnou podepsané ,a pak najednou nejsem předvolán ani k víslechu ,ani žádné usnesení že jsem osoba poškozena,stráta cca1.6mil.tabu táhnu se už 27let bez vísledku.

  22. 4. 2018 / 14:36 1524400598