Korupce v ČR

Korupce v ČR Metodická příručka pro pedagogy středních (ale i základních) škol poskytuje souhrnné informace o korupci, jejích příčinách a důsledcích, výskytu v ČR či trestnosti, ale i konkrétní cvičení, hry a metodické návody na předávání problematiky korupce studentům.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • autorka Magdalena Klimešová, metodika je zdarma ke stažení

 

Dostupnost elektronicky:

 • celá příručka ke stažení na:  http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/2012/07/Metodika-o-korupci-Respekt-institut.pdf

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti - Člověk a společnost
 • průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana

 

Metody a formy výuky:

 • diskuze
 • myšlenková mapa
 • hra
 • vyhledávání informací a práce s nimi
 • skupinové práce

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá, za každou částí teoreticky zaměřeného textu následuje návrh aktivity obsahující pomůcky, časovou náročnost, cíl a popis
 • metodika navrhuje i poskládání aktivit pro modelové hodiny a projektový den

 

Časová náročnost aktivit:

 • nejčastěji 5 – 15 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – ne
 • kopírovatelné přílohy – ano (tři kauzy z výstavy korupčních kauz „Korupce po Česku“)
 • elektronické přílohy – ne (celá publikace je ke stažení)

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ metodika je velmi přehledně a srozumitelně zpracována jak po teoretické, tak po metodické stránce

+ moc se mi líbí návrhy kontroverzních situací pro diskuzi, situace jsou navíc doplněny o některé argumenty pro i proti

+ kapitola další zdroje nabízí další elektronicky dostupné materiály k tématu korupce, odkazy na řešené korupční kauzy a na protikorupční neziskové organizace a aktivity

 

Náhodně z obsahu:

 • Modelové hodiny
 • Co je korupce (Typy korupce, Druhy úplatků, Trestnost a postihy…)
 • Příčiny a důsledky
 • Řešení
 • Diskuze – budování argumentů
 • Další zdroje


Datum publikace: 10. 7. 2012

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

odpovědnost, projevit názor