Tvorba plakátů o lidských právech - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V hodině se pracuje s Deklarací lidských práv nebo s Evropskou úmluvou lidských práv a základních svobod. Žáci se s dokumentem seznámí tvořivou formou, zhotoví plakát a vyhledají vhodné symboly pro jednotlivá lidská práva.

Pomůcky
 • Text Deklarace lidských práv nebo Evropské úmluvy (přílohy), nejlépe pro každého žáka, do aktivity Plakát lidských práv rozstříhat text po jednotlivých právech
 • Časopisy, noviny, barevné papíry, fixy, lepidlo, nůžky, větší papír na plakát

 

Poznámky k materiálům v příloze:

Text Deklarace lidských práv najdete v příloze nebo na:

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf

v případě tisku pro každého žáka je v příloze také zkrácená verze

Text Evropské úmluvy (v příloze je přehled článků Úmluvy, k některým je potřeba komentáře neboli celý obsah článku viz odkaz na web přímo v příloze)

 

Zkrácená verze Deklarace lidských práv z tohoto webu, mírně upravená:

http://www.30prav.cz/lidska_prava/

Web odkazuje na klipy k lidským právům (znalost angličtiny potřebná):

http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/videos/born-free-and-equal.html

Vlastní formulace cílů
 • Žáci se seznámí podrobněji s Deklarací lidských práv, popřípadě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 • Žáci definují obsah konkrétního práva, popíší způsoby porušování, způsoby vymáhání
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Motivace: zdánlivě jednoduché symboly mohou být velmi silné. Pro každé lidské právo můžeme najít nějaký symbol. Například: dům představuje soukromí, kniha vzdělání a svobodu myšlení, lékárnička zdravotní péči a vlajka ochranu občanských práv státem.

Aktivita Plakát lidských práv
Aktivita je úvodní, tzn. měla by na ni navazovovat další aktivita týkajícící se lidských práv. Navozuje základní orientaci, žáci se seznamují s následujícími aspekty lidských práv: komu jsou určena lidská práva - obsah - způsoby porušování -prostředky vymáhání.
Pomůcky: velké archy papíru do každé skupiny jeden, barevné papíry, fixy, nůžky lepidlo, časopisy a noviny, fotografie, text Všeobecné deklarace lidských práv nebo Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách (doporučení: text Všeobecné deklarace lidských práv je zřejmě pro tuto aktivitu vhodnější).
Skupiny žáků: žáci jsou rozděleni do skupin po čtyřech učitelem nebo losováním.
Průběh: učitel každé skupině předá jeden text jednoho článku představující lidská práva. Starší žáci se mohou sami rozhodnout, který článek si z celého textu Deklarace nebo Úmluvy vyberou a vysvětlí, jaký měli k výběru důvod (v rámci prezentace plakátu před třídou), popřípadě, jak probíhal proces výběru - shody na jednom článku v rámci skupiny. Každá skupina pak připraví plakát k vybranému lidskému právu, vodítkem jsou následující části (plakát by je měl obsahovat):

 • název lidského práva
 • text ze Všeobecné deklarace lidských práv nebo z Evropské úmluvy
 • obrázek = symbol představující lidské právo (viz motivace k aktivitám)
 • analýza struktury lidských práv odkazující na obsah (které záležitosti jsou konkrétním právem vymezeny), způsoby uvedení do praxe nebo vymáhání
 • alternativně: způsoby porušování lidských práv a způsoby, kterými je možné dodržování vymáhat

Závěr a reflexe: Každá skupina představí svůj plakát, popřípadě vysvětlí, proč si vybrala konkrétní právo. Je možná diskuse v rámci celé třídy. Kopii deklarace lidských práv může dostat každý žák a vyznačit si, lidská práva, o kterých se mluvilo v souvislosti s plakáty. U starších žáků je možné diskutovat nad tím, že lidská práva jsou základní práva, což znamená, že neexistuje žádný orgán, který může tato práva udělovat a tedy neexistuje nic, co by mohlo práva odebírat.

Hodnocení
 • Plakáty s pojmenováním a symbolikou jednotlivých lidských práv.
 • Text Deklarace lidských práv s vyznačenými lidskými právy, které byly zpracovány na plakát.

Klíčová slova

demokracie, lidská práva, právoPřiložené soubory:
COV_Lidska_prava_Deklarace_lidskych_prav.doc  
COV_Lidska_prava_Evropska_umluva.doc  
COV_Lidska_prava_Vseobecna_deklarace_lidskych_prav_cela.pdf  Autor: Martina Röhlichová, COV, na základě sbírky "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Jméno

  Jméno

  nikolana

  5. 4. 2024 / 12:58 1712314705