Mezinárodní organizace

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci se seznámí s vybranými mezinárodními organizacemi, předmětem jejich činnosti. Zamyslí se nad výhodami a nevýhodami členství v nich, v rámci svých možností zváží smysluplnost jejich existence.

Pomůcky

Nakopírované pracovní listy, nůžky na rozstříhání tabulek, lepidlo na nalepení sestaveného přehledu do sešitu

Vlastní formulace cílů

Žáci se seznámí s vybranými mezinárodními organizacemi a tématy jejich činnosti.

Zváží výhody a nevýhody členství v nich a smysluplnost a přínos jejich existence.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

1. Úvod

Sdělíme žákům téma hodiny a vyzveme je k zamyšlení nad výhodami a nevýhodami situací: Bydlím sám v bytě / bydlím s rodinou (kamarády). Měli by bydlení zhodnotit např. z hlediska finanční výhodnosti, nutnosti se přizpůsobovat, pomoci při případných problémech, nemoci apod. V jaké situaci převažuje víc výhod? Dá se to jednoznačně určit?

 

2. Členství ČR v mezinárodních organizacích

Stejně tak s sebou nese výhody i nevýhody členství ČR v mezinárodních organizacích, napadnou žáky příklady?  – musíme platit příspěvky, přizpůsobovat se společným pravidlům…, ale zároveň nám někdo může pomoci v situaci, kterou bychom sami zvládali těžko. Např.: Výpadek dodávek elektrické energie, ropy, sucho a s ním spojená neúroda, napadení jiným státem atd. Znají nějakou mezinárodní organizaci, jejímž jsme členem?

Promítneme / přečteme žákům vybrané organizace, pokoušejí se odhadnout, zda vůbec mohou existovat a zda je ČR může být jejich členem (odpověď – jsme členem všech uvedených):

Mezinárodní ústav chladírenský, Mezinárodní organizace pro kakao, Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry, Mezinárodní organizace kriminální policie, Mezinárodní úřad pro mořské dno, Rada Evropy, Organizace pro zákaz chemických zbraní, Světová poštovní unie, Organizace pro spolupráci železničních drah, Mezinárodní organizace pro révu a víno, Mezinárodní námořní organizace, Organizace severoatlantické smlouvy, Mezinárodní úřad pro výstavnictví, Evropská konference pro molekulární biologii, Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní, Organizace spojených národů

Ptáme se žáků, jaký přínos může mít členství např. v Mez. org. pro kakao, Mez. námořní org. a podobně, kdy navíc každé organizaci, jejímž jsme členem, platíme příspěvky většinou v řádech milionů. Jaký přínos může mít existence těchto organizací?

(např. kakao – organizace shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o trhu s kakaem, o spolupráci s průmyslem a nevládními organizacemi*; sleduje objem produkce, pohyb cen kakaa, rizikové faktory pro produkci jako např. i šíření nemocí ve státech s největší produkcí. Zajišťuje dialog mezi producenty a spotřebiteli (vývozci a dovozci))

* http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20120309STO40295/Evropsk%C3%BD-parlament-rozhoduje-o-osudu-Mezin%C3%A1rodn%C3%AD-dohody-o-kakau

Napadne žáky, co nám díky existenci mezinárodních organizací usnadňuje život? Pravidla, která díky tomu platí?

Např.: standardizované velikosti elektrických zásuvek, jednotné cestovní doklady, obdobné složení potravin s odpovídajícím názvem, mezinárodní právo, odpovídající palivo do automobilů při přeshraničních cestách atd.

 

3. Vybrané nejvýznamnější mezinárodní organizace, jejichž jsme členem

Rozdáme žákům pracovní list s připravenými tabulkami (viz příloha), rozstříhají si je a pokusí se zkompletovat trojice informací o vybraných organizacích (výběr je možné ještě zúžit, pozor na odstranění správných buněk – rozložení je v každé tabulce jiné). Po kontrole si nalepí trojice do sešitů. Informace o organizacích obsahují údaje: zkratka – název česky (anglicky) – rok založení – ČR členem od – počet členů – logo – vybrané cíle. Odpovědi na níže uvedené otázky se žáky projdeme, diskutujeme o nich.

Úkoly pro žáky:

Podtrhněte zkratky organizací, které jste neznali.

Zakroužkujte tři organizace, které vám připadají nejdůležitější. / Čím? Je těžké to rozhodnout?

Která organizace vás svým cílem nejvíce zaujala?

Která nejvíce ovlivňuje naše životy? Kdo rozhodoval o začlenění ČR do ní?

Překrývají se cíle některých organizací? V jakých tématech? Mohly by se proto organizace sloučit do jedné?

U každé organizace vymyslete důvod, proč je důležitá.

 

Vybrané organizace v příloze:

NATO – Severoatlantická aliance

OSN (UN) – Organizace spojených národů

UNESCO (OSN) – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu  

FAO (OSN) - Organizace pro výživu a zemědělství  

EU – Evropská unie

V4 – Visegrádská čtyřka

RE – Rada Evropy

INTERPOL

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

WHO - Světová zdravotnická organizace

IMF - Mezinárodní měnový fond

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

IUCN - Mezinárodní svaz ochrany přírody

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci

 

Při procházení odpovědí žáků upozorníme, že přestože mají některé organizace obecné cíle podobné, způsob jejich činnosti a její dosah mohou být rozdílné (např. EU a Rada Evropy), proto by sloučení nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo ze zjednodušených informací zdát.

 

4. Reflexe

Volné psaní v pokračování věty „Kdyby na světě neexistovala žádná mezinárodní organizace, tak by ...“. Zbude-li čas, můžeme se žáky jejich scénáře prodiskutovat.


Klíčová slova

Evropská unie, mezinárodní vztahy, spoluprácePřiložené soubory:
mezinarodni_organizace_priloha.docx  
mezinarodni_organizace_priloha_.pdf  Autor: Iva Petříková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
  • Jan

    Jan

    Kazdy stat prosazuje a haji sve zajmy; proto si ho obcane plati. Stejne tak se musi chovat i CR. Indoktrinace deti proti zajmum CR a jejich obcanu by mela byt trestna a pachatekle prisne trestani. Doufam, ze na vas jednou dojde.

    20. 7. 2018 / 12:26 1532082384