Moc bezmocných

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Co to byl disent a kdo to byl disident. Co vedlo jednotlivce k vzepření se režimu.

Motivace lidí vystoupit proti oficiální ideologii a rizika s tím spojená.

Přiblížení několika postav disentu.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti vytvoří vlastní definici "disentu".

Studenti srovnají několik úvah o disentu.

Studenti pojmenují, jak se lišil "oficiální" pohled na disidenty koncem 70. let od vnímání disentu disidenty samými.

Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Aktivitu začněte brainstormingem nad otázkou: Kdo to je - disident?

 

2) Nápady nechte viditelně napsané a studentům vysvětlete, že odpověď na otázku z brainstormingu budou znát v závěru hodiny.

 

3) Rozdělte studenty do skupin po 4 - 5. Do každé skupiny rozdejte pracovní list Řekli o disentu (každý student bude mít svůj text). Případně každá skupina může pracovat pouze s jedním textem jednoho autora z pracovního listu.

 

4) Studenti si přečtou texty z pracovního listu, ve skupinách prodiskutují, jak jim rozumí, a pokusí se dohodnout na jedné společné definici „disentu". Pokud by bylo pro studenty těžké definovat „disent", pracujte s pojmem „disident".

 

5) Jednotlivé definice „disentu" si představte a porovnejte s charakteristikou disentu, jak ji najdete na stránkách www.totalita.cz, ve wikipedii, slovníku cizích slov či jiném informačním zdroji. Definice si vyvěste ve třídě.

 

6) Studenti budou pojmům „disent" a „disident" lépe rozumět, když hodinu podpoříte prací s konkrétními osudy disidentů a disidentek. Například příběhy Václava Havla, Věňka Šilhána,Kamily Bendové, Hany Jüptnerové a dalších.

 

REFLEXE

 • Co pro vás bylo těžké při hledání definice "disentu"?
 • Co znamená slovo "disident"?
 • Čím se liší poslední text od neznámého autora od ostatních úvah o disentu?
 • Jaké bylo oficiální stanovisko představitelů komunistického Československa k disidentům?
 • Jak se lišil "oficiální" pohled na disidenty koncem 70. let od vnímání disentu disidenty samými?
 • Kdo jsou autoři textů z pracovního listu? Co o nich víte?
 • Jaké další disidenty z období vlády komunistického režimu znáte?
 • Proč se v souvislosti s disidenty používá termín "moc bezmocných"?
 • Co se stalo po roce 1989 s disidenty? Co dělají dnes?
 • Existují disidenti i dnes? Pokud ano, kteří to jsou? Jaké zahraniční disidenty znáte?
 • Jak můžete pomáhat disidentům z jiných zemí?
Hodnocení

skupinová práce s textem - definice pojmu disent/disident na základě přečteného


Klíčová slova

občanská společnost, odpovědnost, participace, projevit názor, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.