My a svět

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu lekce žáci zjišťují, jak jiné země a vzdálené události ovlivňují jejich komunitu. Vytvářejí schéma propojení světových událostí pomocí novinových textů a mapy, mohou tak lépe pochopit význam celosvětového dění.

* Aktivita může být pojata projektově, v závěru je uvedena motivace k dalším tématům souvisejícím s předáváním informací, tj. s působením médií.

Pomůcky
 • mapa světa - dostatečně velká pro práci ve skupinách, popřípadě pro celou třídu
 • aktuální noviny či výtah zpráv z internetu
 • páska a barevné značkovače, provázek, špendlíky
Vlastní formulace cílů
 • Žáci zhodnotí problematiku vzájemné závislosti ve světě
 • Žáci posoudí, jak události v jiných zemích ovlivňují jejich komunitu
Časový rozsah
2x 45 min*
Popis uč. jednotky

Aktivita "My a svět"

Průběh: Žáci vytvoří čtyřčlenné skupiny. Projdou si noviny nebo si připraví články vytištěné z internetu - soustředí se na téma vlivu událostí v různých zemích světa na místní komunitu a na to, jak je dění v naší zemi ovlivňováno děním v jiných zemích či naopak.

Problematika může být různá: hospodářská, politická, problémy migrace, znečištění, kulturní výměna, turistika, vojenský zásah a jiné.

Žáci třídí články podle klíčových slov - tato sledují, přiřazují jim barvy a dávají do souvislostí s různými druhy vlivu. Do mapy světa žáci nalepí článek (resp. značku vedoucí k tomuto článku) a spojují pomocí provázků a špendlíků místa v zahraničí související s děním v naší zemi.

Závěr a reflexe: Žáci společně vyhodnotí, se kterými částmi světa, zeměmi došlo k navázání největšího počtu vazeb. Určí, jaké vazby jsou nejčastější, a pokusí se to zdůvodnit. Zaměří se i na to, zda s některou částí světa nenašli žádnou vazbu, a pokusí se zdůvodnit, proč tomu tak je. V rámci samostatné (domácí) práce mohou žáci zpracovat podrobně některou část světa (do mapy vytvoří popisky) či mohou zpracovat písemně závěry prezentované celou skupinou po průběhu aktivity.

Alternativy a rozšíření:

 • Žáci hledají informace o politických nebo ekonomických systémech v zemích, se kterými byly navázány četné vazby.
 • Žáci mohou zjistit, zda již v minulosti vazby existovaly (popřípadě specifikovat, o jaké vazby šlo).
 • Při projektovém zpracování mohou žáci využít i cizojazyčné texty (noviny, internet).
 • Aktivita může být úvodem do problému nerovnoměrného rozvoje a rozložení moci ve světě.

Motivace k dalším aktivitám:

Naše vnímání světa, ve kterém žijeme, je postaveno na informacích, které získáváme "z druhé ruky" - z médií. Můžete přemýšlet o tom, jak daleko byste se dostali, kdybyste znali jen ty části světa, které jste osobně navštívili. Co nám tedy média říkají, jaké informace nám předávají? Měl by někdo média regulovat? Nebo postačuje konkurence mezi jednotlivými novinovými tituly? Jak silná jsou média? Mohli bychom bez nich dál žít? Je možné pokládat další a další otázky, pokládat by je však měli žáci, nikoliv učitel.

Hodnocení
 • mapa světa se vzájemnými vazbami a vyhodnocení četnosti a typu vazeb mezi vlastní zemí a jinými zeměmi
 • samostatná (domácí) práce

Klíčová slova

Evropská unie, globalizace, identita, mediální gramotnost, mezinárodní vztahy

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.